אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".
מטופל שקיבל מרשם ידני, שאינו של קופת חולים (למשל, מרופא פרטי, בית חולים או מוקד חירום במחיר פרטי), יכול לרכוש בבית המרקחת את התרופות על סמך המרשם שישלח לבית המרקחת בפקס או דוא"ל
על המטופל יהיה להעביר הצהרה שבה הוא מתחייב שלא לעשות שימוש נוסף במרשם או להגישו אותו לצורך ניפוק בבית מרקחת אחר
ההסדר תקף החל מ-03.04.2020 ועד לסיום ההגבלות שהוטלו על הציבור בשל משבר הקורונה
לא ניתן לקבל על סמך העתק מרשם תכשירים המשמשים לטיפול במגיפת הקורונה ותרופות אחרות המפורטות כאן


בתקופה שבה חלות הגבלות בתנועה בשל התפשטות נגיף הקורונה, ניתן יהיה לרכוש בבתי מרקחת פרטיים תרופות על-סמך העתק של מרשם ידני, שהתקבל בפקס או בדואר אלקטרוני.

  • ההנחיה מאפשרת לרכוש בבתי מרקחת פרטיים תרופות ותכשירים על-סמך העתק של מרשם (שנשלח בפקס או בדוא"ל), שניתן על-ידי רופא פרטי או בעת שחרור מבית חולים או מוקד חירום במחיר פרטי.
  • מטופלים המבוטחים בקופת חולים צריכים לפעול בהתאם להנחיות הקופה. ככלל, יש לפנות לרופא המטפל כדי להמיר את המרשם למרשם אלקטרוני של קופת החולים.

מי זכאי?

  • מי ששוחרר מבית חולים או ממוקד חירום (שאינו של קופת החולים), וקיבל מרשם ידני.
  • מי שקיבל מרשם מרופא פרטי באמצעות פקס או דואר אלקטרוני (בשל הגבלה להגיע אל המרפאה באופן פיזי). לדוגמה, מטופלים שאינם חברי קופת חולים או מרשם שניתן על-ידי רופא שיניים פרטי.

תהליך מימוש הזכות

  • יש להעביר לבית המרקחת את העתק המרשם (בפקס או בדוא"ל). יש לוודא שהעתק המרשם מלא, ברור וקריא.
  • יחד עם המרשם יש להעביר לבית המרקחת הצהרה כתובה שלא ייעשה שימוש נוסף במרשם, בנוסח הזה: "הנני מתחייב שלא להשתמש במרשם זה פעם נוספת או להגישו לצורך ניפוק בבית מרקחת אחר". העתק המרשם וההצהרה יישמרו בבית המרקחת.
  • על-פי הנחיות משרד הבריאות, על הרוקח לוודא שניפוק התרופה על סמך העתק המרשם הוא אכן נחוץ בנסיבות המקרה. לכן, במקרה שמעוניינים להגיע לבית המרקחת, מומלץ לוודא לפני כן עם הרוקח שאכן ניתן יהיה לקבל את התרופה על-סמך העתק המרשם.

חשוב לדעת

  • ההסדר להנפקת תרופות על סמך העתק מרשם יהיה תקף מיום פרסום ההנחיות (03.04.2020) ועד לסיום ההגבלות שהוטלו בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.
  • ישנה רשימה של תכשירים שלא ניתן לקבל על סמך העתק מרשם (למשל, סמים מסוכנים, תכשירים המשמשים לטיפול במגיפת הקורונה). לפירוט התכשירים שלא ניתן יהיה לקבל על סמך העתק מרשם ראו הוראת השעה של משרד הבריאות בנושא ניפוק על סמך העתק מרשם בבתי מרקחת פרטיים.


ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע בדף זה נכתב בסיוע האגודה לזכויות החולה בישראל.