הקדמה:

מי שרכושו נפגע בפעולות איבה זכאי לפיצוי בהתאם להנחיות עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש)
בכל מקרה אין פיצוי עבור כסף מזומן, המחאות או תכשיטים
יש לקבל אישור מראש מאנשי מס רכוש לפני תיקון רכוש שנפגע
אסור לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק או בבית, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים
ניתן לפנות למוקד מס רכוש בטלפון: 08-6623300

דף זה מרכז שאלות נפוצות ותשובות למי שרכושו נפגע כתוצאה מפעולות איבה.

 • המידע שלהלן מתבסס על מדריך רשות המסים, והוא אינו בא במקום הוראות החוק או הוראות נוהל שנקבעו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור להלן לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד.
שימו לב
מתווה הפיצויים בעקבות המצב באזור הדרום ועוטף עזה הוארך עד ל-31.12.2019
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הארכת מתווה הפיצויים לעסקים שנפגעו בעקבות האירועים באזור הדרום ועוטף עזה.
 • הפיצויים יינתנו עבור:
  • הוצאות השכר בכל הענפים עבור הימים שבהם עובדים נעדרו ממקום עבודתם בשל הוראות פיקוד העורף
  • נזקים בענפי התיירות והדבורים
 • לפרטים נוספים ראו בהודעת רשות המסים מיום 13.5.2019.

הבית שלי נפגע מטיל- האם אני זכאי לפיצוי?

 • המדינה לקחה על עצמה לפצות את אזרחיה, על נזק שנגרם למבנה כתוצאה מפעולת איבה. זאת על מנת להשיב את המצב לקדמותו מהר ככל שניתן.
 • עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) בסיוע אנשי מקצוע (מהנדסים, זגגים וכיו"ב) יבקרו במבנה שניזוק ויערכו שמאות. השמאות תסייע לקביעת גובה הפיצוי הכספי על מנת לשקם את הנזק.
 • השיפוץ יבוצע על ידי אנשי מקצוע שאותם בוחר בעל המבנה.
 • למרות שעובדי קרן הפיצויים מבקרים ביוזמתם בנכסים שנפגעו על פי הנחיית כוחות הבטחון, מומלץ לבעל מבנה שנפגע להודיע ביוזמתו על פגיעה במבנה. ניתן להודיע לרשות המסים בטלפון 08-6623300.
 • חשוב לדעת: אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בבית, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.

נגרם נזק לחפצים בתוך הבית- האם אני זכאי לפיצוי?

 • אם כתוצאה מפעולת איבה נגרם נזק לחפצים בבית, זכאי בעל החפצים לפיצוי.
 • שווי הפיצוי בגין חפצי הבית שנפגעו ייקבע בהתאם לשווי התיקון. במקרה שלדעת מנהל מס רכוש, החפץ אינו ניתן לתיקון, שווי הפיצוי יהא בהתאם לשוויו של חפץ ביתי דומה חדש במקומו.
 • גובה הפיצוי שיינתן נקבע על פי מחירון מיוחד שנקרא "מחירון חפצי בית", שמשתנה בהתאם לגודל המשפחה. לחצו כאן לצפיה במחירון חפצי בית באתר רשות המיסים.
 • ניתן להרחיב את כיסוי הביטוח של "חפצי בית" באמצעות תשלום פרמיה סמלית. למידע נוסף ראו ביטוח רשות של חפצים ביתיים בפני נזקי מלחמה או פעולות איבה.
 • חשוב לדעת: אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בבית, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.

הרכב שלי נפגע מטיל או מרסיסים- האם אני זכאי לפיצוי?

 • בעלי כלי רכב שניזוק בפעולת איבה זכאים לפיצוי.
 • על בעלי הרכב לפנות לעובדי מחלקת הפיצויים הנמצאים במקום, לצורך אומדן הנזק.
 • בעלי הרכב יופנו לתיקון הנזק בכל מוסך שהם יבחרו, אך כל זאת בתנאי שהשמאי מטעם מחלקת פיצויים יאשר את התיקון לפני ביצועו.
 • עוברי אורח שנקלעו לפעולת איבה ושרכבם נפגע מטיל זכאים גם הם לפיצוי. לשם כך עליהם לפנות לאנשי מחלקת הפיצויים. חשוב להציג את הרכב או החפצים שנפגעו על מנת שניתן יהיה לבצע הערכה לנזק שנגרם.
 • ניתן להודיע לרשות המסים על הנזק בטלפון: 08-6623300.

אני בעל עסק וכתוצאה מפגיעת טיל נגרם לעסק שלי נזק- האם אני זכאי לפיצוי?

 • בעלי עסקים זכאים לפיצוי עבור הנזקים שנגרמו להם.
  • ציוד: כיסוי הנזקים של ציוד עסקי שנפגע הנו, על פי חוק, בהתאם לשווי השוק של הציוד (כלומר על פי המחיר המקובל בעסקה בין מוכר מרצון לקונה מרצון בשוק החופשי), במצבו לפני הפגיעה.
  • מלאי: בעל עסק זכאי לפיצוי בגין מלאי שנפגע. גובה הפיצוי שיינתן יהיה בהתאם לשווי עלות המלאי שנפגע ללא מע"מ.
  • על בעל העסק להוכיח את בעלותו על התכולה שנפגעה.
   • להוכחת הנזק יש להמציא רשימת הציוד/המלאי שנפגע, דוחות כספיים או מסמכים המעידים כי הציוד/המלאי בבעלותו של בעל העסק (חשבוניות רכישה, דוחות מלאי מאושרים על ידי רו"ח וכיו"ב).
   • את כל החומר יש להעביר לשמאים המועסקים על ידי רשות המסים בהתאם לדרישתם.
   • לטופסי התביעה יש לצרף אישורי מס הכנסה על ניכוי מס במקור, וזאת בנוסף לכל המסמכים שיידרשו על-ידי השמאים.
  • חשוב לדעת: אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.
  • בכל מקרה, אין זכאות לפיצוי בגין אובדן (או גניבה) של כסף מזומן והמחאות שנפגעו באירוע.

למי עלי לפנות לבירורים במקרה שנגרם נזק לרכוש שבבעלותי?

 • מענה טלפוני בנוגע לפיצויים בגין נזקים ישירים לרכוש ניתן על-ידי רשות המסים, מס רכוש וקרן הפיצויים, בהתאם למפורט בטבלה.
 • מומלץ כי פנייה טלפונית שתעשה בין השעות 8:00 – 18:00 תהיה למוקד הסמוך לאזור המגורים.
אזור המוקד טלפון שעות פעילות
מוקד דרום 08-6623300 8:00 – 20:00
מוקד חיפה 04-8630402 8:00 – 18:00
מוקד טבריה 04-6714005/6 8:00 – 18:00
מוקד ירושלים 02-6545231/4 8:00 – 18:00
מוקד תל-אביב והמרכז 03-7633224 8:00 – 18:00