מי שרכושם ניזוק בשל מלחמה או פעולת איבה, עשויים להיות זכאים לפיצויים בגין הנזק עד תקרה מסוימת
קרן הפיצויים ברשות המסים מאפשרת לרכוש ביטוח המעניק כיסוי נרחב יותר מהתקרה הקיימת בחוק
הפיצוי המקסימלי שיינתן עבור מי שרכשו ביטוח לא יעלה על 979,624 ₪ (נכון לינואר 2024)
למידע רשמי ראו אתר רשות המסים

מי שחפציהם ניזוקו כתוצאה מפעילות מלחמה או פגיעת איבה (פעולת איבה), עשויים להיות זכאים לפיצוי על הנזק שנגרם לחפציו.


תקרת הפיצויים שנקבעה בחוק לחפצים ביתיים (נכון ל-01.01.2024)
סוגי החפצים הפיצוי המרבי לאדם יחיד הפיצוי המרבי לזוג נשוי או להורה עצמאי (הורה יחיד) הפיצוי המרבי לכל ילד עד גיל 18 הפיצוי המרבי למבוגר שגר עם אדם נוסף או עם זוג המשך טיפול
רהיטים 14,698 ₪ 25,418 ₪ 5,139 ₪ 7,514 ₪
בגדים 2,593 ₪ 5,185 ₪ 778 ₪ 6,593 ₪
מכשירי חשמל ואלקטרוניקה 25,533 ₪ 30,950 ₪ 518 ₪ 4,062 ₪
חפצים ביתיים אחרים 9,796 ₪ 23,511 ₪ 2,155 ₪ 4,310 ₪
 • מי שמעוניינים לבטח את חפציהם בסכומים גבוהים יותר מהסכומים שצוינו בטבלה, יכולים לרכוש ביטוח לחפצים ביתיים בקרן הפיצויים ברשות המסים.
 • הביטוח כרוך בתשלום פרמיה שנתית בשיעור של 0.3% מהשווי הנוסף של החפצים שמבקשים לבטח.
דוגמה
 • אדם יחיד שלא רכש ביטוח היה זכאי בשנת 2019 לפיצוי בשווי של 14,282 ₪ על רהיטים.
 • ליחיד שהיו לו רהיטים בשווי כולל של 30,000 ₪, השווי הנוסף היה השווי הכולל פחות סכום הפיצוי שניתן ללא רכישת הביטוח, כלומר 15,718 ₪.
 • סכום הפרמיה היה 0.3% מתוך השווי הנוסף, כלומר 47.15 ₪.
 • ניתן לבטח שווי נוסף בסך 979,624 ₪ לכל היותר (נכון לינואר 2024).

מי זכאי?

 • כל מי שמעוניינים לבטח את רכושם מפני נזקי מלחמה או פעולת איבה בסכום העולה על התקרה הקבועה בתקנות.

תהליך מימוש הזכות

 • רכישת ביטוח באופן מקוון:
  • ניתן למלא טופס הצהרה מקוון ולשלם את הפרמיה בגין השווי הנוסף של הנכסים אותם מבוקש לבטח.
  • סיוע במילוי טופס ההצהרה המקוון ניתן לקבל באמצעות פנייה לדוא"ל: (יש לציין שם ומספר טלפון להתקשרות).
 • רכישת ביטוח במשרדי רשות המיסוי:
  • ניתן לפנות לאחד מהמשרדים המפורטים מטה, למלא טופס "הצהרה לצורך ביטוח חפצים ביתיים", ולשלם את הפרמיה בגין השווי הנוסף של הנכסים שמעוניינים לבטח.
  • את טופס ההצהרה והקבלה על תשלום הפרמיה יש לשלוח אל רשות המסים - מחלקת פיצויי איבה: רחוב כנפי נשרים 5, ת"ד 1170 ירושלים.
  • את טופסי ההצהרה ניתן לקבל באחד מהמשרדים הבאים:
   1. משרד פקיד שומה אשקלון – רח' עוז 1 אשקלון.
   2. משרד מיסוי מקרקעין תל אביב – דרך מנחם בגין 125 תל אביב.
   3. משרד מיסוי מקרקעין טבריה – אלדחיף 23 טבריה (קומה 2)
   4. משרד מיסוי מקרקעין חיפה – פל-ים 15 חיפה (קומה 6)
   5. משרד מיסוי מקרקעין ירושלים – כנפי נשרים 66 ירושלים (קומה 3)

חשוב לדעת

 • הביטוח יכנס לתוקפו לאחר תשלום הפרמיה ואישור קבלת הצהרה, ויהיה תקף עד ליום 31.12 לאותה שנה.
 • יש לשמור את טופס ההצהרה לצורך הצגתו במקרה הצורך.
 • עשויה להיערך בדיקת התאמה בין החפצים שדווחו בטופס לבין קיומם בפועל.
 • לאופן הגשת התביעה בפועל ראו הגשת תביעה לפיצויים בגין נזקי מלחמה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים