הקדמה:

מי שנגרם נזק לרכושם כתוצאה מתקיפה על רקע גזעני או לאומני המהווה פעולת איבה, עשויים להיות זכאים לקבל פיצויים על הנזק
יש להודיע לקרן הפיצויים ברשות המסים על הנזק שנגרם תוך שבועיים ממועד גרימת הנזק ולהגיש תביעה לפיצויים תוך 3 חודשים ממועד גרימת הנזק
גובה הפיצוי המקסימלי מוגבל בתקרה, אך ניתן לבטח מראש את הרכוש כדי להגדיל את הפיצוי באמצעות רשות המסים
למידע נוסף ראו מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה באתר הקרן לפיצויים ברשות המסים

מי שנגרם נזק לרכושם כתוצאה מתקיפה גזענית או לאומנית המהווה פעולת איבה, זכאים לקבל פיצויים על הנזק.

 • הפיצוי יינתן עבור נזק שנגרם לרכוש הנמצא בישראל בלבד.

מי זכאי?

 • מי שעונים על 4 התנאים הבאים:
  1. הם בעלי רכוש שנגרם לו נזק או שהם הנושאים בעלות הוצאות התיקון או שיקום הנזק שנגרם לרכוש של אחרים (למשל, חברת ביטוח ששילמה למבוטח על הנזק).
  2. הרכוש שנפגע אינו כסף מזומן, תכשיטים, חפצי אמנות או עתיקות.
  3. הנזק שנגרם לרכוש, אירע בעקבות תקיפה על רקע גזעני או לאומני המוגדרת כפעולת איבה.
  4. הנכס או הרכוש שניזוק נמצאים בשטח ישראל.
הערת עריכה
לשאול את יהושע, אם הדוגמה של חברת ביטוח היא נכונה.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11:18, 18 בפברואר 2016 (IST)

תהליך מימוש הזכות

 • ככלל, במקרה של פעולת איבה יפנו נציגי קרן הפיצויים ברשות המסים מיוזמתם אל הנפגעים וידריכו אותם כיצד עליהם למלא את הטפסים ולמי להגישם.
 • אם לא נעשתה פנייה ביוזמת קרן הפיצויים ברשות המסים:
  • יש לפנות אל קרן הפיצויים ברשות המסים ולהודיע על הנזק תוך שבועיים ממועד גרימת הנזק.
  • יש להגיש תביעה לקרן הפיצויים תוך 3 חודשים ממועד גרימת הנזק.
 • הגשת התביעה נעשית באופן מקוון (באמצעות המחשב או הטלפון הסלולרי).
 • ניתן להיעזר בסרטון הדרכה על תהליך מילוי התביעה והגשתה.

הכרה בפגיעה כפגיעה איבה

גובה הפיצויים

 • כאשר הנזק נגרם למבנים, לכלי רכב או לעסקים, ישולם הפיצוי עבור הוצאות ששולמו לצורך הקטנת הנזק (פעולות שנקטו בעלי הרכוש כדי לצמצם את הפגיעה ברכושם, לדוגמה תיקון), ובנוסף הנמוך מבין השניים הבאים:
  1. ההפרש בין שווי הנכס לפני שניזוק לבין שווי הנכס מייד לאחר שניזוק.
  2. ההוצאות עבור החזרת הנכס למצב שלפני הנזק, או רכישתו של נכס דומה במקומו, אם לא ניתן לשקם את הנכס.
 • עבור חפצים ביתיים (רהיטים, ביגוד, כלים, מכשירים לשימוש ביתי, ספרים, תקליטים) שהם לשימושם האישי של הניזוקים, ניתן לקבל פיצוי בגובה הוצאות תיקון הנזק או רכישתו של חפץ ביתי דומה חדש במקומו.
 • קיימת הגבלה על גובה הפיצוי שניתן לקבל עבור שיקום חפצים ביתיים.
 • תקרת הפיצויים המקסימלית שנקבעה בחוק, נכון ל-01.01.2021:
סוגי חפצים ביתיים ליחיד לזוג נשוי או להורה יחיד לכל ילד (עד גיל 18) למבוגר הגר עם זוג או עם יחיד המשך טיפול
רהיטים 15,393 ש"ח 26,620 ש"ח 5,382 ש"ח 7,870 ש"ח
בגדים 5,466 ש"ח 10,932 ש"ח 1,640 ש"ח 5,466 ש"ח
מכשירי חשמל ואלקטרוניקה 29,772 ש"ח 36,088 ש"ח 604.47 ש"ח 4,736 ש"ח
חפץ ביתי אחר 9,193 ש"ח 22,063 ש"ח 2,022 ש"ח 4,045 ש"ח
הערת עריכה
הסכומים המעודכנים מופיעים באתר רשות המסים
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 14:16, 17 במרץ 2019 (IST)
 • מי שמעוניינים בכך, רשאים לבטח את חפציהם בסכום גבוה יותר מהקבוע בתקנות. למידע נוסף ראו ביטוח רשות של חפצים ביתיים בפני נזקי מלחמה או פעולות איבה.
 • אם הניזוקים מקבלים פיצוי כלשהו מחברת ביטוח או מכל אדם אחר, הם יהיו זכאים לקבל מרשות המסים השלמה לסכום המקסימלי שהיא משלמת, כלומר סך כל הפיצוי שיקבלו הניזוקים (הן מחברת הביטוח והן מרשות המסים) לא יעלה על הסכום שרשות המסים הייתה משלמת מלכתחילה.

חשוב לדעת

 • נפגעי תקיפה על רקע גזעני או לאומני זכאים לפיצוי רק עבור הנזק הישיר שנגרם לרכוש, ולא עבור נזק עקיף שנגרם להם.
דוגמה
 • כתוצאה מתקיפה לאומנית ניזוקה חנות.
 • בעלי החנות, שהוכר כנפגע איבה, אינו יכול לעבוד בה במשך מספר ימים.
 • בעל החנות יוכל לקבל פיצוי על הנזק שנגרם לחנות אך לא יקבל פיצוי על ההפסדים שנגרמו לו כתוצאה מכך שבמשך מספר ימים החנות היתה סגורה והוא לא הרוויח כלל.
 • החוק אינו מפצה עבור פגיעה במזומנים, תכשיטים, חפצי אמנות ועתיקות.
 • אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק או בבית מגורים שנפגע מהתקיפה, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים