הקדמה:

מי שנגרם נזק לרכושו כתוצאה מתקיפה על רקע גזעני או לאומני המהווה פעולת איבה, עשוי להיות זכאי לקבל פיצויים על הנזק שנגרם לו
יש להודיע לקרן הפיצויים ברשות המסים על הנזק שנגרם תוך שבועיים ממועד גרימת הנזק ולהגיש תביעה לפיצויים תוך חודש ממועד גרימת הנזק
גובה הפיצוי המקסימלי מוגבל בתקרה, אך ניתן לבטח מראש את הרכוש על מנת להגדיל את הפיצוי באמצעות רשות המסים
למידע נוסף ראו מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה באתר הקרן לפיצויים ברשות המסים
הערת עריכה
למתרגמ/ת לערבית, שימו לב, יש מדריך בשפה הערבית (ראו למטה ב"הרחבות ופרסומים")
הערה מאת שירה הרצנו (שיחה) 10:56, 21 בדצמבר 2015 (IST)


מי שנגרם נזק לרכושו כתוצאה מתקיפה גזענית או לאומנית המהווה פעולת איבה, זכאי לקבל פיצויים על הנזק שנגרם לו.

 • הפיצוי יינתן עבור נזק שנגרם לרכוש הנמצא בישראל בלבד.

מי זכאי?

 • זכאי לפיצוי מי שעונה על ארבעת התנאים הבאים:
  1. הוא בעל רכוש שנגרם לו נזק או שהוא הנושא בעלות הוצאות התיקון או שיקום הנזק שנגרם לרכוש של אחרים (למשל, חברת ביטוח ששילמה למבוטח על הנזק).
  2. הרכוש שנפגע אינו כסף מזומן, תכשיטים, חפצי אמנות או עתיקות.
  3. הנזק שנגרם לרכוש, ארע בעקבות תקיפה על רקע גזעני או לאומני המוגדרת כפעולת איבה.
  4. הנכס או הרכוש שניזוק נמצאים בשטח ישראל.
הערת עריכה
לשאול את יהושע, אם הדוגמה של חברת ביטוח היא נכונה.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11:18, 18 בפברואר 2016 (IST)

תהליך מימוש הזכות

הכרה בפגיעה כפגיעה איבה

גובה הפיצויים

 • כאשר הנזק נגרם למבנים, לכלי רכב או לעסקים, ישולם הפיצוי עבור הוצאות ששולמו לצורך הקטנת הנזק (פעולות שנקט בעל הרכוש כדי לצמצם את הפגיעה ברכושו, לדוגמה תיקון), ובנוסף הנמוך מבין השניים הבאים:
  1. ההפרש בין שווי הנכס לפני שניזוק לבין שווי הנכס מיד לאחר שניזוק.
  2. ההוצאות עבור החזרת הנכס למצבו שלפני הנזק, או רכישתו של נכס דומה במקומו, אם לא ניתן לשקם את הנכס.
 • עבור חפצים ביתיים (רהיטים, ביגוד, כלים, מכשירים לשימוש ביתי, ספרים, תקליטים) שהם לשימושו האישי של הניזוק ניתן לקבל פיצוי בגובה הוצאות תיקון הנזק או רכישתו של חפץ ביתי דומה חדש במקומו.
 • קיימת הגבלה על גובה הפיצוי שניתן לקבל עבור שיקום חפצים ביתיים.
 • תקרת הפיצויים המקסימלית שנקבעה בחוק, נכון ל-01.01.2019:
סוגי חפצים ביתיים ליחיד לזוג נשוי או להורה יחיד לכל ילד (עד גיל 18) למבוגר הגר עם זוג או עם יחיד המשך טיפול
רהיטים 14,282 ש"ח 24,699 ש"ח 4,993 ש"ח 7,302 ש"ח
בגדים 3,491 ש"ח 6,983 ש"ח 1,047 ש"ח 3,491 ש"ח
מכשירי חשמל ואלקטרוניקה 25,432 ש"ח 30,826 ש"ח 516.34 ש"ח 4,046 ש"ח
חפץ ביתי אחר 8,819 ש"ח 21,165 ש"ח 1,940 ש"ח 3,880 ש"ח
הערת עריכה
הסכומים המעודכנים מופיעים באתר רשות המסים
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 14:16, 17 במרץ 2019 (IST)
 • מי שמעוניין לבטח את חפציו בסכום גבוה יותר מהקבוע בתקנות, רשאי לעשות כן. למידע נוסף ראו ביטוח רשות של חפצים ביתיים בפני נזקי מלחמה או פעולות איבה.
 • אם הניזוק מקבל פיצוי כלשהו מחברת ביטוח או מכל אדם אחר, הוא יהיה זכאי לקבל מרשות המסים השלמה לסכום המקסימלי שהיא משלמת, כלומר סך כל הפיצוי שיקבל הניזוק (הן מחברת הביטוח והן מרשות המסים) לא יעלה על הסכום שרשות המסים היתה משלמת מלכתחילה.

חשוב לדעת

 • נפגעי תקיפה על רקע גזעני או לאומני זכאים לפיצוי רק עבור הנזק הישיר שנגרם לרכוש, ולא עבור נזק עקיף שנגרם להם.
דוגמה
 • כתוצאה מתקיפה לאומנית ניזוקה חנות.
 • בעלי החנות, שהוכר כנפגע איבה, אינו יכול לעבוד בה במשך מספר ימים.
 • בעל החנות יוכל לקבל פיצוי על הנזק שנגרם לחנות אך לא יקבל פיצוי על ההפסדים שנגרמו לו כתוצאה מכך שבמשך מספר ימים החנות היתה סגורה והוא לא הרוויח כלל.
 • החוק אינו מפצה עבור פגיעה במזומנים, תכשיטים, חפצי אמנות ועתיקות.
 • אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק או בבית מגורים שנפגע מהתקיפה, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים