מי שרכושם ניזוק בעקבות תקיפה שמוגדרת כפעולת איבה עשויים להיות זכאים לפיצוי על הנזק
יש להודיע על הנזק לרשות המסים בתוך שבועיים מהיום שבו קרה הנזק (אם הרשות לא פנתה ביוזמתה לבעלי הרכוש)
ניתן לבטח מראש חפצים ביתיים באמצעות רשות המסים כדי להגדיל את סכום הפיצוי עבורם
למידע רשמי ראו אתר רשות המסים
שימו לב
הסדרים ספציפיים לנזקים לרכב ביישובי עוטף עזה במלחמת חרבות ברזל
במהלך מלחמת חרבות ברזל ייתכנו הסדרים ספציפיים למלחמה.
מומלץ להיכנס דף שאלות ותשובות למי שרכושם נפגע במלחמה וגם לפורטל חרבות ברזל - זכויות במצב חירום.

מי שנגרם נזק לרכושם כתוצאה מתקיפה גזענית או לאומנית שמוגדרת כפעולת איבה זכאים לקבל פיצוי על הנזק, בהתאם לתנאים שיפורטו.

מי זכאי?

 • מי שעונים על 4 התנאים הבאים:
  1. הם בעלי רכוש שנגרם לו נזק, או שהם משלמים על תיקון/שיקום הנזק שנגרם לרכוש של אחרים.
  2. הנזק נגרם לרכוש בעקבות תקיפה על רקע גזעני או לאומני שמוגדרת כפעולת איבה.
  3. הרכוש שנפגע אינו כסף מזומן, תכשיטים, חפצי אמנות או עתיקות.
  4. הרכוש שניזוק נמצא בשטח ישראל.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
הסדרים ייחודיים בתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • אם הנזק לרכוש נגרם בפעולת איבה אחרי 07.07.2023 ולפני 07.12.2023, ניתן להגיש את התביעה לקרן הפיצויים בתוך 6 חודשים מהיום שבו קרה הנזק (במקום 3 חודשים).
 • אם הנזק נגרם לרכב ביישובי עוטף עזה במהלך המלחמה, יש לפעול לפי ההנחיות הספציפיות שנקבעו בנושא. למידע נוסף ראו פיצוי על נזק לרכב ביישובי עוטף עזה עקב מלחמת חרבות ברזל.
 • יש לפנות למשטרה ולקבל אישור שהנזק נגרם בגלל פעולת איבה.
 • נציגי קרן הפיצויים ברשות המסים פונים מיוזמתם אל הנפגעים ומדריכים אותם כיצד למלא ולהגיש את התביעה.
 • אם לא נעשתה פנייה ביוזמת קרן הפיצויים ברשות המסים:
  • בתוך שבועיים מהיום שבו קרה הנזק יש לפנות לאחד ממשרדי מיסוי מקרקעין ומס הכנסה עם האישור מהמשטרה.
  • בתוך 3 חודשים מהיום שבו קרה הנזק יש להגיש תביעה לקרן הפיצויים.
 • הגשת התביעה נעשית באופן מקוון (באמצעות מחשב או טלפון סלולרי).
 • ניתן להיעזר בסרטון הדרכה על תהליך הגשת התביעה.
 • הכרה בפגיעה כפגיעה איבה

  גובה הפיצויים

  • אם הנזק נגרם למבנים, לכלי רכב או לעסקים:
   • הפיצוי ישולם עבור הוצאות ששולמו לצורך הקטנת הנזק (פעולות שבעלי הרכוש ביצעו כדי לצמצם את הפגיעה ברכושם, כמו תיקון).
   • בנוסף ישולם הנמוך מבין הסכומים הבאים:
    1. ההפרש בין שווי הנכס לפני שניזוק לשווי הנכס מייד לאחר שניזוק.
    2. הסכום שנדרש להחזרת הנכס למצב שלפני הנזק, או לרכישה של נכס דומה במקומו אם לא ניתן לשקם את הנכס.
  • אם הנזק נגרם לחפצים ביתיים שמיועדים לשימוש אישי (רהיטים, בגדים, כלים, מכשירים לשימוש ביתי, ספרים וכו'), הפיצוי יהיה בגובה הוצאות תיקון הנזק או רכישה של חפץ דומה חדש במקומו, עד לתקרה שנקבעה.
  תקרת הפיצויים שנקבעה בחוק לחפצים ביתיים (נכון ל-01.01.2024)
  סוגי החפצים הפיצוי המרבי לאדם יחיד הפיצוי המרבי לזוג נשוי או להורה עצמאי (הורה יחיד) הפיצוי המרבי לכל ילד עד גיל 18 הפיצוי המרבי למבוגר שגר עם אדם נוסף או עם זוג המשך טיפול
  רהיטים 14,698 ₪ 25,418 ₪ 5,139 ₪ 7,514 ₪
  בגדים 2,593 ₪ 5,185 ₪ 778 ₪ 6,593 ₪
  מכשירי חשמל ואלקטרוניקה 25,533 ₪ 30,950 ₪ 518 ₪ 4,062 ₪
  חפצים ביתיים אחרים 9,796 ₪ 23,511 ₪ 2,155 ₪ 4,310 ₪
  • מי שמעוניינים בכך, יכולים לרכוש ביטוח שמספק כיסוי נרחב יותר מהסכומים שבטבלה. למידע נוסף ראו ביטוח רשות של חפצים ביתיים בפני נזקי מלחמה או פעולות איבה.
  • מי שמקבלים פיצוי כלשהו מחברת ביטוח או מכל אדם אחר יהיו זכאים לקבל מרשות המסים השלמה לסכום המקסימלי שהיא משלמת, כלומר סך כל הפיצוי שהם יקבלו (הן מחברת הביטוח והן מרשות המסים) לא יעלה על הסכום שרשות המסים הייתה משלמת מלכתחילה.

  חשוב לדעת

  • אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת וכל חפץ אחר שנמצא בעסק או בבית מגורים שנפגע מהתקיפה ואין לתקן כלי רכב שנפגע ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.
  • נפגעי תקיפה על רקע גזעני או לאומני זכאים לפיצוי רק עבור הנזק הישיר שנגרם לרכוש, ולא עבור נזק עקיף שנגרם להם.
  דוגמה
  • בתקיפה לאומנית שהוכרה כפעולת איבה נגרם נזק לחנות.
  • בעקבות התקיפה לא התאפשר לבעל החנות לעבוד בה במשך מספר ימים.
  • בעל החנות יקבל פיצוי על הנזק שנגרם לחנות, אך לא יוכל לקבל פיצוי על ההפסדים שנגרמו לו כתוצאה מכך שהחנות הייתה סגורה ולא היו לו הכנסות ממנה באותם ימים.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים