מי שרכושם נפגע כתוצאה מאירועי מלחמת חרבות ברזל, זכאים לפיצוי
יש לקבל אישור מראש מאנשי מס רכוש לפני תיקון רכוש שנפגע
אסור לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק או בבית, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים
ניתן לפנות למוקד רשות המסים בטלפון *4954
לשאלות ותשובות בנושאים אחרים שקשורים למלחמת חרבות ברזל היכנסו לדף השאלות והתשובות המרכזי
ראו גם

דף זה מרכז שאלות נפוצות ותשובות למי שרכושם נפגע כתוצאה מאירועי מלחמת חרבות ברזל.

 • המידע מתבסס על מדריך רשות המסים, והוא אינו בא במקום הוראות החוק או הוראות נוהל שנקבעו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדף זה לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד.
שימו לב
לשאלות ותשובות בנושאים אחרים שקשורים למלחמת חרבות ברזל היכנסו לדף השאלות והתשובות המרכזי.

הבית שלי נפגע במהלך האירועים. האם אני זכאי לפיצוי?

 • המדינה לקחה על עצמה לפצות את מי שרכושם נפגע בפעולות איבה, כמו במלחמת חרבות ברזל,.
 • המדינה מעניקה פיצוי, בין היתר, על נזק שנגרם למבנה, שמטרתו להשיב את המצב לקדמותו מהר אם ניתן.
 • עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) בסיוע אנשי מקצוע (מהנדסים, זגגים וכיו"ב) יבקרו במבנה שניזוק ויערכו שמאות. השמאות תסייע לקביעת גובה הפיצוי הכספי כדי לשקם את הנזק.
 • השיפוץ יבוצע על ידי אנשי מקצוע שאותם בוחר בעל המבנה.
 • למרות שעובדי קרן הפיצויים מבקרים ביוזמתם בנכסים שנפגעו על פי הנחיית כוחות הבטחון, מומלץ לבעל מבנה שנפגע להודיע ביוזמתו על פגיעה במבנה.
 • ניתן להודיע על הנזק למוקד רשות המסים: *4954 (בין השעות 08:15 - 19:00) או להגיש תביעה מקוונת לתביעת נזק ישיר באמצעות הקישור הזה.
שימו לב
אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בבית, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.

נגרם נזק לחפצים בתוך הבית - האם אני זכאי לפיצוי?

 • אם כתוצאה מאירועי המלחמה נגרם נזק לחפצים בבית, זכאי בעל החפצים לפיצוי.
 • שווי הפיצוי בגין חפצי הבית שנפגעו ייקבע בהתאם לשווי התיקון. במקרה שלדעת מנהל מס רכוש, החפץ אינו ניתן לתיקון, שווי הפיצוי יהא בהתאם לשוויו של חפץ ביתי דומה חדש במקומו.
 • גובה הפיצוי שיינתן נקבע על פי מחירון מיוחד שנקרא "מחירון חפצי בית", שמשתנה בהתאם לגודל המשפחה. לחצו כאן לצפיה במחירון חפצי בית באתר רשות המיסים.
 • אם בעלי הרכוש ערכו בעבר ביטוח שמרחיב את הכיסוי של "חפצי בית", הם עשויים לקבל פיצוי גבוה יותר מהמחירון של רשות המסים.
שימו לב
אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בבית, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.

הרכב שלי נפגע במהלך המלחמה. האם אני זכאי לפיצוי?

 • בעלי כלי רכב שניזוק במהלך המלחמה, זכאים לפיצוי.
 • על בעלי הרכב הודיע על הנזק למוקד רשות המסים: *4954 (בין השעות 08:15 - 19:00) או לפנות לעובדי מחלקת הפיצויים הנמצאים במקום האירוע, או לנציגי רשות המסים שהגיעו למלון שאליו פונו התושבים, וזאת לצורך אומדן הנזק.
 • יש לתעד את הפגיעה והנזק (תמונות סרטונים וכו').
 • אם הרכב נגנב לרצועת עזה -
  • יש לפנות לחברת האיתור (אם ברכב מותקנת מערכת איתור) או לנסות השיג עדויות אחרות על גניבתו.
  • במקביל יש להגיש תלונה למשטרה. ניתן הגיש את התלונה באופן מקוון.
 • אם הרכב לא נמצא -
  • יש לבדוק מול רשות המסים אם הוא נגרר על ידה. רשות המסים גררה רכבים מיישובי עוטף עזה שנפגעו תיעדה אותם, וריכזה אותם במספר חניונים.
  • ניתן לברר בטלפון 074-7617166 בשעות 17:00-09:00 או בדוא"ל
 • בעלי הרכב יופנו לתיקון הנזק בכל מוסך שהם יבחרו, אך כל זאת בתנאי שהשמאי מטעם מחלקת פיצויים יאשר את התיקון לפני ביצועו.
 • חשוב להציג את הרכב או החפצים שנפגעו כדי שניתן יהיה לבצע הערכה לנזק שנגרם.
שימו לב
אין לתקן כלי רכב שנפגע ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.
 • ניתן להודיע על הנזק למוקד רשות המסים: *4954 (בין השעות 08:15 - 19:00) או להגיש תביעה מקוונת לתביעת נזק ישיר באמצעות הקישור הזה.
 • יש לצרף לתביעה פרטים אודות הנזק, מיקום הרכב וכו'.
 • במקרה של רכב באובדן גמור או שנגנב לרצועה, יש לצרף אישור מטעם חברת הביטוח שבה מבוטח הרכב, על היעדר הגשת תביעה לחברת הביטוח.
 • למידע נוסף ראו פיצוי על נזק לרכב ביישובי עוטף עזה עקב מלחמת חרבות ברזל

אני בעל עסק וכתוצאה מהאירועים במלחמה נגרם לעסק שלי נזק. האם אני זכאי לפיצוי?

 • בעלי עסקים זכאים לפיצוי עבור הנזקים שנגרמו להם.
  • ציוד: כיסוי הנזקים של ציוד עסקי שנפגע הנו, על פי חוק, בהתאם לשווי השוק של הציוד (כלומר על פי המחיר המקובל בעסקה בין מוכר מרצון לקונה מרצון בשוק החופשי), במצבו לפני הפגיעה.
  • מלאי: בעל עסק זכאי לפיצוי בגין מלאי שנפגע. גובה הפיצוי שיינתן יהיה בהתאם לשווי עלות המלאי שנפגע ללא מע"מ.
 • יש להודיע על הנזק למוקד רשות המסים: *4954 (בין השעות 08:15 - 19:00) או להגיש תביעה מקוונת לתביעת נזק ישיר באמצעות הקישור הזה.
  • על בעל העסק להוכיח את בעלותו על התכולה שנפגעה.
  • להוכחת הנזק יש להציג את רשימת הציוד/המלאי שנפגע, דוחות כספיים או מסמכים המעידים כי הציוד/המלאי בבעלותו של בעל העסק (חשבוניות רכישה, דוחות מלאי מאושרים על ידי רו"ח וכיו"ב).
  • את כל החומר יש להעביר לשמאים המועסקים על ידי רשות המסים בהתאם לדרישתם.
  • לטופסי התביעה יש לצרף אישורי מס הכנסה על ניכוי מס במקור, וזאת בנוסף לכל המסמכים שיידרשו על-ידי השמאים.
  • בכל מקרה, אין זכאות לפיצוי בגין אובדן (או גניבה) של כסף מזומן והמחאות שנפגעו באירוע.
שימו לב
אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.

הבית שלי נהרס לגמרי, ואי אפשר לגור בו. מה עלי לעשות?

 • הרשויות המקומיות עוסקות בפינוי של תושבים שביתם נפגע אל בתי מלון ולמקומות לינה אחרים.
 • מי שביתם נפגע ואינם יכולים לגור בו, נדרשים לפנות אל הרשות המקומית.

הבית שלי וכל מה שהיה בו נהרס, ונאלצתי להתפנות ממנו. האם אני זכאי לסכום כלשהו לצרכים בסיסיים?

 • המדינה מעניקה סיוע כספי באמצעות מענקים לצורך ההתארגנות של תושבים שפונו או התפנו ממקום מגוריהם למקום מגורים אחר ב-07.10.2023 או מאוחר יותר.
  • מי שמקום מגוריהם הקבוע נמצא עד 7 ק"מ מגבול רצועת עזה זכאים להגיש בקשות לתשלום מענקי הסיוע פעמיים: פעם אחת עד 15.12.2023 והפעם השנייה עד 31.12.2023.
  • מי שמקום מגוריהם הקבוע נמצא עד 3 ק"מ מגבול לבנון זכאים להגיש בקשה לקבלת מענק אחד - עד 31.12.2023.
 • סכום המענק שיינתן בכל פעם הוא 1,000 ₪ לאדם, וסכום המענק המקסימלי למשפחה עם ילדים עד גיל 18 הוא 5,000 ₪ בכל פעם (ילדים מעל גיל 18 זכאים למענק בנפרד).
 • כדי לקבל את המענקים יש להגיש בקשה מקוונת בתהליך פשוט, מהיר וקל.
 • לאחר אישור הבקשה, התשלום יועבר לחשבון הבנק של הזכאים בתוך 3 ימים.
 • לפרטים על אופן הגשת הבקשה, רשימת היישובים ומידע נוסף לחצו כאן.

למי עלי לפנות לבירורים במקרה שנגרם נזק לרכוש שבבעלותי?

 • מענה טלפוני בנוגע לפיצויים בגין נזקים ישירים לרכוש ניתן על-ידי רשות המסים.
 • ניתן להודיע על הנזק למוקד רשות המסים: *4954 (בין השעות 08:15 - 19:00) או להגיש תביעה מקוונת לתביעת נזק ישיר באמצעות הקישור הזה.

למי אפשר לפנות כדי לקבל סיוע במיצוי ומימוש הזכויות?

אם יש לי שאלות בנושאים אחרים שקשורים למלחמת חרבות ברזל, היכן אוכל לקבל תשובות?