הקדמה:

חייל מילואים המתגורר במרחק העולה על 15 קילומטרים ממקום השירות זכאי לשוברי נסיעה בתחבורה הציבורית
חייל מילואים המגיע למקום השירות ברכב פרטי זכאי להחזר עבור הוצאות הנסיעה

טפסים

חייל מילואים המתגורר במרחק העולה על 15 קילומטרים ממקום התייצבותו לשירות מילואים, זכאי לשוברי נסיעה בתחבורה הציבורית ממקום מגוריו למקום התייצבותו ובחזרה.

 • חייל מילואים אשר רק בחלק מקו נסיעתו פועלים שירותי תחבורה ציבורית, יקבל שוברי נסיעה עבור אותו חלק, ויהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה עבור שירותי תחבורה אחרים ליתרת הדרך.
 • שוברי נסיעה באוטובוס יינתנו במקרים הבאים:
  • אין שירות רכבות בקווי הנסיעה.
  • מסלול ההגעה מחייב נסיעה באוטובוס בנוסף לנסיעה ברכבת.
  • ניתן אישור לכך ממפקד היחידה (גם אם מדובר בקווים שבהם קיים שירות רכבות).
 • שוברי הנסיעה באוטובוס משמשים גם כשוברי נסיעה לרכבת הקלה בירושלים.
 • לקבלת שוברי נסיעה ברכבת ישראל, יש לפנות לקצינ/ת הקישור של היחידה מבעוד מועד, על מנת שיישלח שובר מתאים.

מי זכאי?

 • חייל מילואים העונה על התנאים הבאים:
  • נקרא לשירות מילואים פעיל.
  • מתגורר במרחק העולה על 15 ק"מ ממקום שירות המילואים, במקום שבו פועלים שירותי תחבורה ציבורית.

תהליך מימוש הזכות

 • שוברי נסיעה באוטובוס יישלחו לביתו של החייל יחד עם צו הקריאה לשירות מילואים.
 • החל מנובמבר 2016 יוכל חייל מילואים הרשום לאתר המילואים להפיק באופן עצמאי שובר נסיעה.
 • בכל בעיה בהפקת שובר הנסיעה, בין אם החייל רשום לאתר המילואים ובין אם לא, יש לפנות לקצין הקישור.
 • שוברי הנסיעה תקפים לכיוון אחד בלבד. בסיום שירות המילואים, יינתן שובר חדש לכיוון מקום המגורים.
 • בחלק העליון של שובר הנסיעה מצוינים פרטי החייל, תאריך יום הגיוס ותחנות המוצא והיעד.
 • בחלק התחתון של שובר הנסיעה ישנם 4 חלקים תלישים: החלק הימני (שעליו מוטבע באלכסון הכיתוב אגד) משמש לנסיעה רב פעמית בחברת אגד, ואילו החלקים האחרים משמשים לנסיעה חד פעמית בחברות אוטובוסים שונות.

נסיעה באוטובוס

 • שובר הנסיעה יכובד בצמוד לתעודת מילואים או צו מילואים בתוקף ורק לגבי התאריך ומסלול הנסיעה המצויינים בו. בחברת אגד שובר הנסיעה יכובד בצמוד לצו מילואים בלבד.
 • עם העלייה לאוטובוס, יש להגיש לנהג האוטובוס את שובר המילואים.
 • תמורת השובר, הנהג ימסור קבלה (או בול שובר צה"ל בנסיעה בחברת אגד).
 • לנסיעה רב פעמית בחברת אגד, יש לשמור על חלקו העליון של השובר ובול השובר.

נסיעה ברכבת ישראל

 • יש להציג בקופת הרכבת את שובר הנסיעה המיועד לנסיעה ברכבת. תמורת השובר יינתן כרטיס נסיעה.

נסיעה ברכבת הקלה בירושלים

 • יש להמיר את שובר הנסיעה בכרטיס נסיעה לרכבת הקלה ביום הגיוס או השחרור, בכל אחד משלושת מרכזי השירות של סיטיפס.

חייל מילואים שלא קיבל שוברי נסיעה

 • חייל מילואים שלא קיבל שוברי נסיעה יחד עם צו הקריאה יפנה ליחידתו (אם יש די זמן עד מועד השירות), ויבקש את השוברים. שוברי הנסיעה יישלחו בדואר על ידי היחידה.
 • חייל מילואים שפנה ליחידה ולא קיבל שוברי נסיעה, יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה:
  • לקבלת החזר ההוצאות יש להגיש בתום השירות בקשה להחזר הוצאות נסיעה.
  • הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה ליחידה שאליה משתייכים, בצירוף כרטיסי הנסיעה המקוריים כאסמכתא. (מומלץ לשמור את תיעוד פרטי הנסיעות כמו למשל: תאריך, מקום מוצא ויעד).
  • את הטופס ניתן לקבל במשרד השלישות, הקישור או הניהול ביחידה.
  • ההחזר הכספי יופקד ישירות לחשבון הבנק.
 • ניתן לפנות בנושא השתתפות בהוצאות נסיעה אל מוקדי מושל"ם (מוקד שירות לחיילי מילואים).