החל מאפריל 2018 שכר שעה לעובדים במשכורת חודשית במשרה מלאה מחושב לפי בסיס של 182 שעות לחודש עבודה

החל מאפריל 2018 שווי השכר השעתי של העובד יחושב לפי בסיס של 182 שעות לחודש במקום בסיס של 186 שעות שהיה נהוג לפני כן.

  • המשמעות היא ששווי שעה של עובד במשרה מלאה במשכורת חודשית נגזר מהמשכורת חלקי 182.
דוגמה
  • עובד במשכורת חודשית במשרה מלאה, המשתכר 7,200 ₪ בכל חודש.
  • שכר העובד לשעת עבודה: 39.56 ₪ = 7,200/182.
  • לעובדים במשרה חלקית יחושב השכר לשעה באופן יחסי, בהתאם לחלקיות המשרה.
דוגמה
  • עובדת במשכורת חודשית בחצי משרה (50%) משתכרת 3,720 ₪ בחודש.
  • שווי שעת עבודה של העובדת יחושב על-פי שכרה החודשי חלקי 91 (50% מ-182).
  • שכר העובדת לשעת עבודה: 40.87 ₪ = 3,720/91.

שווי שכר מינימום לשעה

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים