הקדמה:

החל מאפריל 2018 שכר שעה לעובדים במשכורת חודשית במשרה מלאה מחושב לפי בסיס של 182 שעות לחודש עבודה

צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ל-42 שעות שבועיות קובע שהחל מאפריל 2018 שווי השכר השעתי של העובד יחושב לפי בסיס של 182 שעות לחודש.

  • המשמעות היא ששווי שעה של עובד במשרה מלאה במשכורת חודשית נגזר מהמשכורת חלקי 182.
דוגמה
  • עובד במשכורת חודשית במשרה מלאה, המשתכר 7,200 ₪ בכל חודש.
  • שכר העובד לשעת עבודה: 39.56 ₪ = 7,200/182.
  • לעובדים במשרה חלקית יחושב השכר לשעה באופן יחסי, בהתאם לחלקיות המשרה.
דוגמה
  • עובדת במשכורת חודשית בחצי משרה (50%) משתכרת 3,720 ₪ בחודש.
  • שווי שעת עבודה של העובדת יחושב על-פי שכרה החודשי חלקי 91 (50% מ-182).
  • שכר העובדת לשעת עבודה: 40.87 ₪ = 3,720/91.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים