החל מאפריל 2018, קוצר שבוע העבודה ל-42 שעות (במקום 43 שעות)
לקיצור יש השלכות על הרבה נושאים בתחום התעסוקה שלגבי חלקם לא ניתנה עדיין תשובה ברורה ע"י המחוקק או בתי המשפט
דף זה מרכז שאלות ותשובות בנושא תוך הצגת הנושאים הפתוחים

בחודש אפריל 2018 נכנס לתוקף צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ל-42 שעות שבועיות.

 • קיצור שבוע העבודה משפיע באופן שונה על תנאי השכר וההעסקה של עובדים שונים.
 • קיים הבדל בהשפעת קיצור שבוע העבודה בין עובדים המקבלים משכורת חודשית קבועה לעובדים המשתכרים לפי שעה, וכן בין עובדים במשרה מלאה לעובדים במשרה חלקית, בין עובדים במקומות עבודה שבהם מלכתחילה עבדו פחות מ-42 שעות בשבוע ומקומות שבהם עבדו יותר מ-42 שעות, בין עובדים המשתכרים שכר מינימום לעובדים אחרים ובין עובדים המועסקים במתכונת של שעות גמישות לעובדים אחרים.
 • דף זה מרכז שאלות נפוצות ותשובות הקשורות לקיצור שבוע העבודה ל-42 שעות.
אזהרה
התשובות לשאלות מבוססות על פרשנות משפטית בלבד וכל עוד לא ניתנה פסיקה סותרת
צו ההרחבה מעלה שאלות קונקרטיות שחלקן לא נדונו בצו ההרחבה וחלקן עומדות בסתירה לדברי חקיקה אחרים.
התשובות לשאלות מתבססות על פרשנות משפטית של דברי החקיקה השונים, וכל עוד בית הדין לעבודה או בית משפט אחר לא קבע אחרת.

האם ואיך השינוי ישפיע על שכר העובדים?

אני עובד לפי שעה, האם השכר השעתי שלי ישתנה?

 • עובדים המשתכרים לפי שכר מינימום לשעה:
 • עובדים העובדים לפי שעה ושכרם השעתי לפני צו ההרחבה היה גבוה מ-29.12 ₪, ימשיכו לקבל את אותו שכר.
דוגמה
 • עובד שעתי שלפני אפריל 2018 השתכר 28.49 ₪ לשעה, ישתכר באפריל 2018 29.12 ₪ לשעה.
 • עובד שעתי שלפני אפריל 2018 השתכר 30 ₪ לשעה, ימשיך לקבל 30 ₪ לשעה גם לאחר קיצור שבוע העבודה.

אני עובד לפי שעה, האם השכר החודשי שלי יקטן כתוצאה מקיצור שבוע העבודה?

 • השכר החודשי של עובדים שעתיים מחושב לפי מספר השעות שעבדו במהלך החודש כפול השכר השעתי שלהם.
 • עקב קיצור שבוע העבודה בשעה אחת, יקטן מספר שעות העבודה החודשיות של העובדים ב-5-4 שעות בחודש, דבר שיביא להפחתה מסוימת בשכר החודשי של עובדים אלה (השכר השעתי לא יופחת).
 • עם זאת, השינוי בשכר החודשי של עובדים שעתיים המשתכרים שכר מינימום, יהיה קטן יותר (בהשוואה לעובדים שמשתכרים שכר שעתי גבוה יותר) או לא יהיה כלל, לאור העובדה שהקטנת מספר שעות העבודה מתקזזת עם ההעלאה של שכר המינימום השעתי (מ-28.49 ₪ ל-29.12 ₪ לשעה).

אני עובד במשכורת חודשית קבועה, האם השכר שלי יקטן כתוצאה מקיצור שבוע העבודה?

 • לא. קיצור שבוע העבודה לא ישפיע על שכרם החודשי של עובדים המועסקים במשכורת חודשית קבועה.
 • עובדים אלה ימשיכו לקבל את אותו שכר חודשי למרות שיעבדו פחות שעות בכל שבוע ובכל חודש.
 • למרות זאת, אם עובדים אלה יועסקו בשעות נוספות (מעל 42 שעות בשבוע או מעל מכסת השעות היומיות או בשעה המופחתת ביום המקוצר), הם יהיו זכאים לגמול שעות נוספות. גובה הגמול יהיה גבוה יותר בהשוואה לזה שהיה לפני חתימת צו ההרחבה, שכן גובה השכר השעתי של עובדים במשכורת חודשית מחושב כעת כחלוקה של השכר החודשי ב-182 במקום ב-186 ולכן השכר עבור שעות נוספות יהיה גבוה מזה שהיה לפי קיצור שבוע העבודה.

כיצד יקוצר שבוע העבודה בפועל?

במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע

 • במקומות עבודה שבהם עבדו יותר מ-42 שעות שבועיות, יקוצר שבוע עבודה ל-42 שעות על ידי הפחתת שעת עבודה אחת (או פחות) ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה, בהתאם לצורכי העבודה, וככל הניתן בהתחשב בבקשות ובצרכי העובדים. לא ניתן לפרוש את הפחתת השעה על פני מספר ימים במהלך השבוע.
 • במהלך 4 ימים בשבוע יחושב יום עבודה לפי 8.6 שעות (8 שעות ו-36 דקות), כפי שחושב יום העבודה לפני צו ההרחבה שקיצר את שבוע העבודה ל-42 שעות.
 • במהלך יום אחד קבוע בשבוע, על פי בחירת המעסיק, יופחת אורך יום העבודה בשעה אחת ויחושב לפי 7.6 שעות (7 שעות ו-36 דקות).
 • השעות שצוינו אינן כוללות הפסקה, אלא אם כן הוסכם אחרת בין המעסיק לעובדים.
 • עובדים שיועסקו מעבר ל-42 שעות בשבוע או מעבר למכסת השעות היומית (מעל 8 שעות ו-36 שעות במהלך הימים הרגילים או מעל 7 שעות ו-36 דקות ביום המקוצר) יהיו זכאים לגמול עבור שעות נוספות.

במקומות עבודה שעובדים בהם 6 ימים בשבוע

 • לפי חוק שעות עבודה ומנוחה יום עבודה מלא לא יעלה על 8 שעות עבודה ביום רגיל. עבור שעות עבודה שמעבר ל- 8 השעות זכאי העובד לגמול עבור שעות נוספות.
 • המעסיק יכול לקבוע את תקן שעות העבודה בכל יום, ובלבד שיום רגיל לא יעלה על 8 שעות עבודה, יום שישי לא יעלה על 7 שעות עבודה, וסך שעות העבודה במהלך השבוע לא יעלה על 42 שעות.

אם אני עובד כל יום 9 שעות, כיצד אעבוד לאחר קיצור שבוע העבודה?

 • במקומות עבודה מסוימים נהוג או נקבע בהסכם קיבוצי שיום עבודה הוא בן 9 שעות ביום, כולל הפסקה רצופה של 24 דקות, (ובסה"כ 8 שעות ו-36 דקות נטו ביום). במקרים אלה אורכו של יום עבודה במהלך 4 ימים בשבוע יחושב לפי 9 שעות ברוטו, (8 שעות ו-36 דקות נטו) ויום אחד קבוע, שייקבע על ידי המעסיק, יחושב לפי 8 שעות ברוטו (7 שעות ו-36 דקות נטו).
דוגמה
 • בימים א'-ד' תקן יום עבודה הוא 9 שעות ברוטו (כולל הפסקה של 24 דקות).
 • ביום ה', על פי בחירת המעסיק, קוצר יום העבודה בשעה ועומד על 8 שעות עבודה (כולל הפסקה).
 • סה"כ תקן שבוע העבודה עומד על 42 שעות.
 • במקומות עבודה שעובדים בהם 9 שעות ביום כולל הפסקה של 30 דקות (ובסה"כ 8.5 שעות עבודה נטו ביום) ותקן שעות העבודה השבועי עמד בעבר על 42.5 שעות שבועיות, יש לקצר את שבוע העבודה (בהתאם לצו ההרחבה) בחצי שעה בשבוע. לאחר קיצור שבוע העבודה, אורכו של יום עבודה במהלך 4 ימים בשבוע יחושב לפי 9 שעות עבודה ברוטו (8.5 שעות עבודה נטו ביום), ויום אחד קבוע, שייקבע על ידי המעסיק, יחושב לפי 8.5 שעות ברוטו (8 שעות עבודה נטו), שכן במקרה זה זכאים העובדים להפחתה של חצי שעה בשבוע בלבד מ-42.5 שעות שבועיות ל-42 שעות שבועיות.
דוגמה
 • בימים א'-ד' תקן יום עבודה הוא 9 שעות ברוטו, כולל הפסקה של 30 דקות (8.5 שעות עבודה נטו).
 • ביום ה', על פי בחירת המעסיק, קוצר יום העבודה בחצי שעה ועומד על 8.5 שעות עבודה ברוטו, (8 שעות עבודה נטו).
 • סה"כ תקן שבוע העבודה עומד על 42 שעות עבודה נטו.

האם המעסיק יכול לשנות את היום שייקבע כיום עבודה מקוצר?

 • כן. כאשר צרכי העבודה מחייבים זאת, רשאי המעסיק לשנות את היום שנקבע כיום מקוצר בשבוע, ובלבד שיינתן לעובדים יום מקוצר אחר באותו שבוע, וככל הניתן בהתחשב בבקשות העובדים ובצרכיהם.

כיצד יקוצר שבוע העבודה במקום עבודה שבו עובדים במשמרות?

 • במקומות עבודה בהם עובדים בעבודת משמרות יקבע המעסיק את שעות העבודה של כל משמרת ואת סדרי העבודה בהתאם לצורכי העבודה, אך עליו להקפיד ששבוע העבודה לא יעלה על 42 שעות.
טיפ
 • בעבודה במשמרת לילה (משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-06:00) יום עבודה מלא לא יעלה על 7 שעות. כל שעה מעבר להן תיחשב לשעה נוספת המזכה בגמול.
 • שבוע העבודה של עובד המועסק בעבודת לילה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות.

אצלנו עובדים 40 שעות בשבוע, האם נעבוד פחות?

 • לא. במקומות עבודה שבהם מספר השעות השבועיות למשרה מלאה היה נמוך מ-42, לא יחול שינוי במספר שעות העבודה של העובדים בכל היקפי המשרה.
דוגמה
בענף המלונאות יום עבודה הוא בן 8 שעות ושבוע עבודה הוא בן 40 שעות. העובדים בענף זה ימשיכו עבוד את אותו מספר שעות שעבדו לפי חתימת צו ההרחבה, ולא יחול שינוי בהיקף העסקתם או בגובה שכרם. עובד בענף זה שיעבוד יותר מ-8 שעות ביום או יותר מ-40 שעות בשבוע יהיה זכאי לגמול עבור שעות נוספות.

אני מועסק במשרה חלקית, האם אעבוד פחות שעות והאם השכר שלי יושפע מקיצור שבוע העבודה?

 • לאור קיצור שבוע העבודה, היקף המשרה של עובדים במשרה חלקית יחושב כאחוז מתוך 42 שעות שבועיות או כאחוז מתוך 182 שעות חודשיות (למשל במקרה של העסקה במתכונת של "שעות גמישות").
דוגמה
עובד שעבד טרם תחילת צו ההרחבה בהיקף של 50% משרה, כלומר 21.5 שעות שבועיות (1/2 X‏ 43)
 • אם הגדרת המשרה שלו היא "חצי משרה", יהא עליו לעבוד מעתה 21 שעות בחודש (1/2 X‏ 42) ולא 21.5.
 • אם העובד ממשיך לעבוד מספר שעות שבועיות זהה לזה שעבד טרם תחילת צו ההרחבה (21.5 שעות שבועיות), אזי:
  • חלקיות המשרה של העובד תגדל, שכן עתה משרה מלאה הנה 42 שעות שבועיות.
  • חלקיות המשרה של העובד תעמוד עתה על 51.19% (21.5/42), ועל המעסיק לשלם לעובד את שכרו בהתאם.


אזהרה
המידע מבוסס על פרשנות צו ההרחבה, וכל עוד לא ניתנה פסיקה סותרת של בית הדין לעבודה.
סעיף 2.10 לצו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ל-42 שעות שבועיות קובע כי הפחתת שעת העבודה לפי הצו לא תהווה עילה לתביעת תוספות שכר או להפחתת שעות עבודה או לשינויים בתנאי העבודה של עובדים שהועסקו 42 שעות או פחות לפני תחילת הצו.
המידע בדף זה מבוסס על הפרשנות כי הכוונה בסעיף זה היא לעובדים במשרה מלאה שעבדו 42 שעות או פחות, וכי בעקבות הצו קוצר שבוע העבודה גם עבור עובדים במשרה חלקית.


אני מועסק במתכונת של "שעות גמישות" ללא ימים קבועים או שעות קבועות, כיצד יקוצר שבוע העבודה שלי?

 • מתכונת העסקה של "שעות גמישות", היא מתכונת העסקה שבה העובד יכול לבחור לעבוד יום עבודה שאינו מלא ביום מסוים מבלי ששכרו יופחת, ולהשלים את השעות החסרות ביום אחר באותו חודש מבלי לקבל גמול שעות נוספות עבור אותו יום. המועדים נקבעים על ידי העובד בלבד ונדרשים לשם כך מספר תנאים נוספים.
 • במקרים אלה שבהם לפי הסכם העבודה עובד צריך לעבוד מספר קבוע מראש של שעות בחודש והעובד עצמו בוחר לבצע את העבודה בשעות גמישות, העובד לא יהיה זכאי לקבל גמול עבור שעות נוספות באותם ימים שבהם עבד יותר ממספר השעות הרגילות ביום העבודה, ומשכרו לא יופחתו השעות שבהן נעדר מעבודתו בימים שבהם עבד פחות ממספר השעות הרגילות, כל עוד הוא השלים את מספר השעות החודשי שהיה עליו לעבוד באותו חודש.
 • במקרה כזה עובד ייחשב כמועסק במשרה מלאה אם הוא עבד בממוצע 42 שעות בשבוע במהלך חודש מסוים (גם אם בשבוע מסוים עבד יותר מ-42 שעות ובשבוע אחר עבד פחות מ-42 שעות).
 • למידע נוסף ראו גמול עבור שעות נוספות (בפסקת "חישוב מספר השעות הנוספות בהעסקה במתכונת של שעות גמישות").

במקום העבודה שלי ממשיכים לעבוד 43 שעות בשבוע, האם אני זכאי לתוספת שכר?

 • עובד המועסק מעל 42 שעות בשבוע או מעל מכסת השעות היומיות זכאי לגמול עבור שעות נוספות.
 • לכן עובד שנדרש לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר, זכאי לתוספת תשלום עבור שעה זו.
 • למידע נוסף ראו גמול עבור שעות נוספות.

האם קיצור שבוע העבודה משפיע גם על בני נוער עובדים?

 • לא. שבוע עבודה מלא של בני נוער הוא 40 שעות, ולכן צו ההרחבה לא חל עליהם.
 • כמו כן שכר המינימום לשעה לבני נוער לא ישתנה כתוצאה מצו ההרחבה, שכן מלכתחילה שכר זה מחושב לפי חלוקת שכר המינימום החודשי ב-173 (ולא ב-186 או ב-182 כפי שנעשה לעובדים בגירים).
 • למידע נוסף ראו:

האם הורה הזכאי לשעת הנקה (שעת הורות), יוכל לצאת מהעבודה שעה אחת קודם גם ביום המקוצר?

 • עובדת המועסקת במשרה שהיקפה לפחות 174 שעות בחודש, או במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתה, זכאית להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום ללא ניכוי מהשכר, במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה ואף לחלוק זכות זו עם בן זוגה.
 • מכיוון שלאחר קיצור שבוע העבודה, עובד המועסק 42 שעות בשבוע נחשב לעובד במשרה מלאה, ימשיך/תמשיך העובד/ת להיות זכאי/ת לשעת הורות (כלומר לעבוד שעה אחת פחות בכל יום) במשך 4 חודשים לאחר חופשת הלידה.
 • הזכות להיעדר שעה אחת ביום תחול בכל יום עבודה, כולל ביום העבודה המקוצר.
דוגמה
עובד במקום עבודה שבו עובדים 8 שעות ו-36 דקות במשך 4 ימים, ו-7 שעות ו-36 דקות ביום המקוצר
 • העובד יוכל לנצל את שעת ההורות בכל יום בשבוע, כלומר: לעבוד במשך 7 שעות ו-36 דקות במשך 4 הימים הרגילים, ו-6 שעות ו-36 שעות ביום המקוצר.
 • אם יבחר העובד לא לנצל את אחת משעות ההורות שמגיעות לו, ויעבוד יםו עבודה מלא, הוא לא יהיה זכאי לגמול עבור שעות נוספות, שכן לא מדובר בעבודה מעבר למכסה יומית של יום עבודה ושבוע עבודה אלא בשעות עבודה רגילות.

אם היום המקוצר נופל על ערב חג או על ערב יום המנוחה השבועית, הקצר מלכתחילה, האם יקוצר יום זה בשעה נוספת?

 • אורך יום עבודה בערב חג או בערב המנוחה השבועית (יום שישי ליהודים) הוא לרוב קצר יותר.
דוגמה
במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע
 • אורך יום עבודה שחל בערב חג יהודי יהיה 8 שעות (בתשלום של 9 שעות) או 7 שעות (בתשלום של 8 שעות) וזאת בהתאם להסכמה בין המעסיק לנציגות העובדים.
 • בערב יום כיפור יעבדו העובדים 6 שעות בתשלום של 9 שעות.
 • במקומות עבודה שבהם עבדו בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות ימשיכו העובדים לעבוד 6 שעות בתשלום של 8 שעות.
 • בערב חג דתי שאינו יהודי אורך יום עבודה של עובדים המציינים את אותו חג ואינם עובדים בו לא יעלה על 7 שעות (ואם יש הסכם כלשהו או נוהג במקום העבודה שלפיו יום העבודה קצר יותר יש לנהוג לפי אותו הסכם או נוהג). עבור עובדים שאמורים לעבוד באותו חג, ערב החג יהיה יום עבודה רגיל.
דוגמה
במקומות עבודה שעובדים בהם 6 ימים בשבוע, בערב חג לא יעלה יום עבודה על 7 שעות, גם בחגים יהודיים וגם בחגים שאינם יהודיים (וזאת בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה).
 • אם ערב החג או ערב המנוחה השבועית נופל על היום בשבוע שאותו קבע המעסיק כיום המקוצר (שבו מפחיתים שעה אחת), העובדים יעבדו באותו יום במשך מספר השעות הנמוך מבין השניים:
  1. מספר השעות שהיה נהוג לעבוד בערבי חג או בערב המנוחה השבועית לפני קיצור שבוע העבודה
  2. מספר השעות המהוות את המכסה היומית הקבועה לאותו יום בשבוע לאחר קיצור שבוע העבודה
דוגמה
 • במקום עבודה מסוים נקבע שיום העבודה המקוצר הוא יום ג', ובו יעבדו 7 שעות ו-36 שעות (במקום 8 שעות ו-36 שעות).
 • אם ערב יום כיפור (שבו יש לעבוד לכל היותר 6 שעת) חל ביום ג', העובדים יעבדו באותו יום 6 שעות.
 • המעסיק לא יקצר את יום העבודה הזה בשעה נוספת ל-5 שעות.

אם אני לוקח חופש ביום המקוצר, כיצד יחושבו לי הימים באותו שבוע?

 • יום העבודה המקוצר הוא יום עבודה רגיל לכל דבר.
 • כאשר עובד לוקח חופש ביום שנקבע כיום העבודה המקוצר, ינוכה ממכסת ימי החופשה הצבורים העומדים לרשותו יום אחד (העובד אינו זכאי לעבוד שעה אחת פחות ביום אחר באותו שבוע)
 • במקומות עבודה בהם המעסיק מנהל את מכסת ימי החופשה בשעות ולא בימים, והעובד לוקח חופש ביום שנקבע כיום העבודה המקוצר, ינוכה ממכסת שעות החופשה הצבורים העומדים לרשותו של העובד תקן שעות העבודה של יום העבודה המקוצר (7.6 שעות במקומות עבודה בהם עובדים 5 ימים בשבוע).
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים