הורה שכול זכאי להשתחרר על-פי בקשתו משירות מילואים פעיל
ההורה זכאי להשתחרר משירות מילואים מתוכנן, וכן במהלך שירות מילואים
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


שימו לב
  • ערך זה עוסק בזכותו של הורה שכול להשתחרר משירות מילואים מתוכנן, או במהלך שירות מילואים פעיל.
  • למידע על זכותו של הורה שכול לקבל פטור משירות מילואים ראו פטור משירות מילואים להורה שכול.

הורה שכול שנמצא שזומן לשירות מילואים פעיל (שמ"פ) או שנמצא במהלך שמ"פ זכאי להשתחרר מהשירות אם ביקש זאת בשל היותו הורה שכול.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

שחרור משירות מילואים מתוכנן

שחרור במהלך שירות מילואים פעיל

  • על ההורה להגיש פנייה אישית למפקדו, לשחרור מיידי מיתרת שירות המילואים.
  • מפקד היחידה יאשר את השחרור בכל מקרה. ההורה ישוחרר מהשירות בתוך 72 שעות ממועד הגשת הבקשה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים