חייל מילואים העומד להינשא פטור משירות מילואים בימים הסמוכים למועד החתונה
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


  • חייל מילואים העומד להינשא פטור משירות מילואים החל מעשרה ימים לפני יום החתונה ועד עשרת הימים שלאחריו (סה"כ 21 ימים).

מי זכאי?

  • חייל מילואים העומד להינשא.

תהליך מימוש הזכות

  • יש להציג בפני קצינת הקישור או מפקד היחידה אישור ממשרד הפנים או הרבנות המעיד על יום הנישואין.

ויתור על הזכות

  • חייל יוכל להיקרא לשירות מילואים בתקופה זו רק אם הסכים לכך על גבי טופס "כתב הסכמה לחריגי קריאה ושירות" (טופס 445) והתנדבותו אושרה על-ידי קצין משא"ן בדרגת סא"ל ומעלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים