חייל מילואים שאשתו נמצאת בשמירת היריון רשאי לבקש להשתחרר משירות מילואים
הזכאות לא תקפה לגבי שירות מילואים בצו חירום (צו 8)
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


חייל מילואים שאשתו נמצאת בשמירת היריון רשאי לבקש להשתחרר משירות מילואים פעיל.

 • חייל מילואים שהוחלט לשחררו, יהיה משוחרר מכל קריאה לשירות מילואים, כולל אימונים, לפרק הזמן שנקבע.

מי זכאי?

 • חייל מילואים שאשתו נמצאת בשמירת היריון.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש באזור האישי באתר המילואים של צה״ל בקשה על גבי טופס 58 (טופס בקשה לשחרור/לקיצור/לדחייה/להקדמה של שירות מילואים פעיל לבקשת החייל ברגיעה ובחירום).
 • לבקשה יש לצרף אישור רפואי. מפקד היחידה רשאי להתייעץ בנושא זה עם רופא היחידה.
 • קבלת החלטה בבקשה:
  • לבקשה שתוגש עד 10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה בתוך 10 ימים.
  • לבקשה שתוגש פחות מ-10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה לכל המאוחר עד יום לפני מועד תחילת השירות.
  • לבקשה שתוגש במהלך שירות המילואים, תינתן החלטה בתוך 72 שעות ממועד הגשתה.
 • צו קריאה חדש יישלח בתוך 96 שעות ממועד אישור הבקשה.
 • משך הצו החדש לא יעלה על משך הזימון שבגינו הוגשה הבקשה לשחרור.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים