שחרור חייל מילואים שבת זוגו בחודש התשיעי להריונה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

חייל מילואים שאשתו נמצאת בחודש התשיעי להריונה פטור משירות מילואים הנמשך ארבעה ימים רצופים לפחות
הזכאות אינה תקפה לגבי קריאה למילואים בצו חירום (צו 8)

חייל מילואים, שאשתו תימצא בחודש התשיעי להריונה במועדי הזימון לשירות המילואים, פטור משירות מילואים הנמשך ארבעה ימים רצופים לפחות (שמ"פ שנתי).

מי זכאי?

  • מי שנקרא לשירות מילואים ומתקיימים לגביו שני התנאים:
  1. הזימון הוא לשמ"פ שנתי - שירות מילואים הנמשך ארבעה ימים רצופים לפחות.
  2. תקופת השירות חופפת לתקופת החודש התשיעי להריונה של אשתו (החל משבוע 36 ויום להריון).

תהליך מימוש הזכות

  • יש להציג אישור רפואי מתאים לקצינת הקישור.
  • האישור הרפואי יובא לאישורו של רופא היחידה.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מידע זה עשוי לעניין אותך