חייל מילואים שאשתו נמצאת בחודש התשיעי להריונה פטור משירות מילואים הנמשך 4 ימים רצופים לפחות
הזכאות אינה תקפה לגבי קריאה למילואים בצו חירום (צו 8)
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


חייל מילואים שאשתו נמצאת בחודש התשיעי להריונה במועדי הזימון לשירות המילואים, פטור משירות מילואים שנמשך 4 ימים רצופים לפחות (שמ"פ שנתי).

מי זכאי?

  • מי שנקרא לשירות מילואים ומתקיימים לגביו שני התנאים:
    1. הזימון הוא לשמ"פ שנתי - שירות מילואים הנמשך 4 ימים רצופים לפחות.
    2. תקופת השירות חופפת לתקופת החודש התשיעי להריונה של אשתו (החל משבוע 36 ויום להיריון).

תהליך מימוש הזכות

  • יש להציג אישור רפואי מתאים לקצינת הקישור.
  • האישור הרפואי יובא לאישורו של רופא היחידה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים