הקדמה:

חייל מילואים שאשתו נמצאת בחודש התשיעי להריונה פטור משירות מילואים הנמשך 4 ימים רצופים לפחות
הזכאות אינה תקפה לגבי קריאה למילואים בצו חירום (צו 8)


חייל מילואים שאשתו תימצא בחודש התשיעי להריונה במועדי הזימון לשירות המילואים, פטור משירות מילואים הנמשך 4 ימים רצופים לפחות (שמ"פ שנתי).

מי זכאי?

  • מי שנקרא לשירות מילואים ומתקיימים לגביו שני התנאים:
  1. הזימון הוא לשמ"פ שנתי - שירות מילואים הנמשך 4 ימים רצופים לפחות.
  2. תקופת השירות חופפת לתקופת החודש התשיעי להריונה של אשתו (החל משבוע 36 ויום להריון).

תהליך מימוש הזכות

  • יש להציג אישור רפואי מתאים לקצינת הקישור.
  • האישור הרפואי יובא לאישורו של רופא היחידה.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים