הקדמה:

חייל מילואים שאשתו נמצאת בשמירת הריון רשאי לבקש להשתחרר משירות מילואים
הזכות אינה תקפה לגבי שירות מילואים בצו חירום (צו 8)

חייל מילואים שאשתו נמצאת בשמירת הריון רשאי לבקש להשתחרר משירות מילואים פעיל.

 • חייל מילואים שהוחלט לשחררו, יהיה משוחרר מכל קריאה לשירות מילואים, כולל אימונים, לפרק הזמן שנקבע.

מי זכאי?

 • חייל מילואים שאשתו נמצאת בשמירת הריון.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה על גבי טופס 58 (טופס בקשה לשחרור/לקיצור/לדחייה/להקדמה של שירות מילואים פעיל לבקשת החייל ברגיעה ובחירום) ליחידה שבה משרתים.
 • יש למלא את חלק ב' של הטופס ולצרף אישור רפואי מתאים לגבי שמירת ההריון.
 • יש להגיש ליחידה את טופס הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
  • שליחת הטופס בדואר, בצירוף מכתב.
  • אם אין אפשרות להגיש את הבקשה ישירות ליחידה, ניתן לפנות באמצעות מוקדי מושל"ם (מוקד שירות לחיילי מילואים).
 • האישור ייבדק על ידי רופא היחידה שיחווה דעתו.
 • קבלת החלטה בבקשה:
  • לבקשה שתוגש עד 10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה בתוך 10 ימים.
  • לבקשה שתוגש פחות מ-10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה לכל המאוחר עד יום לפני מועד תחילת השירות.
  • לבקשה שתוגש במהלך שירות המילואים, תינתן החלטה בתוך 72 שעות ממועד הגשתה.
 • צו קריאה חדש יישלח בתוך 96 שעות ממועד אישור הבקשה.
 • משך הצו החדש לא יעלה על משך הזימון שבגינו הוגשה הבקשה לשחרור.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים