חייל מילואים שבת זוגו עוברת טיפולי פוריות זכאי להשתחרר מכל קריאה לשירות מילואים לפרק זמן שתלוי בסוג הטיפול
הזכאות אינה תקפה לגבי שירות מילואים בצו חירום (צו 8)
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


חייל מילואים שבת זוגו עוברת טיפולי פוריות זכאי להשתחרר משירות מילואים פעיל לתקופה שלא תפחת מהתקופות הבאות (בהתאם לסוג הטיפול):

 • טיפולי הפריה במסגרת מרפאתית - יומיים לפני מועד הביוץ המשוער ועד 3 ימים לאחר הביוץ (סה"כ 5 ימים).
 • טיפולי הפריה חוץ גופית - 3 ימים לפני מועד הביוץ המשוער ועד 7 ימים לאחר הביוץ (סה"כ 10 ימים).

מי זכאי?

 • חייל מילואים שבת זוגו עוברת טיפולי פוריות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש באזור האישי בקשה על גבי טופס 58 (טופס בקשה לשחרור/לקיצור/לדחייה/להקדמה של שירות מילואים פעיל לבקשת החייל ברגיעה ובחירום).
 • אל הטופס יש לצרף אישור רפואי מטעם רופא גינקולוג מטפל שבו יצויין מועד הביוץ המשוער.
 • האישור ייבדק על ידי רופא היחידה שיחווה דעתו.
 • קבלת החלטה בבקשה:
  • לבקשה שתוגש עד 10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה בתוך 10 ימים.
  • לבקשה שתוגש פחות מ-10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה לכל המאוחר עד יום לפני מועד תחילת השירות.
  • לבקשה שתוגש במהלך שירות המילואים, תינתן החלטה בתוך 72 שעות ממועד הגשתה.
 • צו קריאה חדש יישלח בתוך 96 שעות ממועד אישור הבקשה.
 • משך הצו החדש לא יעלה על משך הזימון שבגינו הוגשה הבקשה לשחרור.

חשוב לדעת

 • חייל מילואים שהוחלט לשחררו, יהיה משוחרר מכל קריאה לשירות מילואים, כולל אימונים, לפרק הזמן שנקבע.
 • הזכות אינה תקפה לגבי שירות מילואים בצו חירום (צו 8).
 • חיילי מילואים שעוברים טיפולי פוריות זכאים להשתחרר משירות מילואים פעיל, בהתאם למקרה. למידע נוסף ראו שחרור חייל מילואים העובר טיפולי פוריות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים