חייל מילואים שעובר טיפולי פוריות זכאי להשתחרר מכל קריאה לשירות מילואים לפרק זמן שתלוי בסוג הטיפול
הזכות לא תקפה לגבי שירות מילואים בצו חירום (צו 8)
חיילת מילואים שעוברת טיפולי פוריות יכולה להגיש בקשה לשחרור משירות מילואים פעיל
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


חיילי מילואים שעוברים טיפולי פוריות זכאים להשתחרר משירות מילואים פעיל לפרקי זמן שונים, בהתאם לסוגי הטיפול.

 • תקופת השחרור מהמילואים לא תפחת מהתקופות הבאות:
  • טיפולי הפריה במסגרת מרפאתית - יומיים לפני מועד הביוץ המשוער ועד 3 ימים לאחר הביוץ (סה"כ 5 ימים).
  • טיפולי הפריה חוץ גופית - 3 ימים לפני מועד הביוץ המשוער ועד 7 ימים לאחר הביוץ (סה"כ 10 ימים).
  • טיפול הפריה חוץ גופית הכולל ניתוח שאיבת זרע - 3 ימים לפני הניתוח ועד 3 חודשים אחריו.

מי זכאי?

 • חייל מילואים שעובר טיפולי פוריות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש באזור האישי באתר המילואים של צה״ל בקשה על גבי טופס 58 (טופס בקשה לשחרור/לקיצור/לדחייה/להקדמה של שירות מילואים פעיל לבקשת החייל ברגיעה ובחירום).
 • לטופס יש לצרף אישור רפואי מתאים שבו יצויין מועד הביוץ המשוער.
 • האישור ייבדק על ידי רופא היחידה שיחווה דעתו.
 • קבלת החלטה בבקשה:
  • לבקשה שתוגש עד 10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה בתוך 10 ימים.
  • לבקשה שתוגש פחות מ-10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה לכל המאוחר עד יום לפני מועד תחילת השירות.
  • לבקשה שתוגש במהלך שירות המילואים, תינתן החלטה בתוך 72 שעות ממועד הגשתה.
 • צו קריאה חדש יישלח בתוך 96 שעות ממועד אישור הבקשה.
 • משך הצו החדש לא יעלה על משך הזימון שבגינו הוגשה הבקשה לשחרור.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים