הקדמה:

חייל מילואים העובר טיפולי פוריות זכאי להשתחרר מכל קריאה לשירות מילואים לפרק זמן התלוי בסוג הטיפול
הזכות אינה תקפה לגבי שירות מילואים בצו חירום (צו 8)
חיילת מילואים העוברת טיפולי פוריות יכולה להגיש בקשה לשחרור משירות מילואים פעיל


חיילי מילואים העוברים טיפולי פוריות זכאים להשתחרר משירות מילואים פעיל לפרקי זמן שונים, בהתאם לסוגי הטיפול.

 • תקופת השחרור מהמילואים לא תפחת מהתקופות הבאות:
  • טיפולי הפריה במסגרת מרפאתית - יומיים לפני מועד הביוץ המשוער ועד 3 ימים לאחר הביוץ (סה"כ 5 ימים).
  • טיפולי הפריה חוץ גופית - 3 ימים לפני מועד הביוץ המשוער ועד 7 ימים לאחר הביוץ (סה"כ 10 ימים).
  • טיפול הפריה חוץ גופית הכולל ניתוח שאיבת זרע - 3 ימים לפני הניתוח ועד 3 חודשים אחריו.

מי זכאי?

 • חייל מילואים העובר טיפולי פוריות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש באזור האישי בקשה על גבי טופס 58 (טופס בקשה לשחרור/לקיצור/לדחייה/להקדמה של שירות מילואים פעיל לבקשת החייל ברגיעה ובחירום).
 • אל הטופס יש לצרף אישור רפואי מטעם רופא גינקולוג מטפל שבו יצויין מועד הביוץ המשוער.
 • האישור ייבדק על ידי רופא היחידה שיחווה דעתו.
 • קבלת החלטה בבקשה:
  • לבקשה שתוגש עד 10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה בתוך 10 ימים.
  • לבקשה שתוגש פחות מ-10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה לכל המאוחר עד יום לפני מועד תחילת השירות.
  • לבקשה שתוגש במהלך שירות המילואים, תינתן החלטה בתוך 72 שעות ממועד הגשתה.
 • צו קריאה חדש יישלח בתוך 96 שעות ממועד אישור הבקשה.
 • משך הצו החדש לא יעלה על משך הזימון שבגינו הוגשה הבקשה לשחרור.

חשוב לדעת

 • חייל מילואים שהוחלט לשחררו, יהיה משוחרר מכל קריאה לשירות מילואים, כולל אימונים, לפרק הזמן שנקבע.
 • הזכות אינה תקפה לגבי שירות מילואים בצו חירום (צו 8).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים