במקרים שבהם המוסד לביטוח לאומי סבור כי יש לבטל למקבל הבטחת הכנסה את זכאותו בשל שימוש קבוע ברכב או חיים עם ידוע/ה בציבור שלא עונה על תנאי הזכאות, יש אפשרות להביע הסתייגות בהליך שימוע
למקבל הקצבה תישלח הודעה על הכוונה לשלול לו את הזכאות לקצבה ועל האפשרות לשימוע
הקצבה תמשיך להיות משולמת למשך 45 ימים ממועד ההודעה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


במקרים שבהם נערכה בדיקה לגבי זכאותו של מקבל הבטחת הכנסה והמוסד לביטוח לאומי סבור כי יש להפסיק לשלם לו את הקצבה בשל שימוש קבוע ברכב או בשל חיים עם ידוע/ה בציבור שלא עונה על תנאי הזכאות, מקבל הקצבה רשאי להגיש את טענותיו באמצעות הליך שימוע.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

  • למקבל הקצבה תישלח הודעה בכתב על הכוונה להפסיק את תשלום הקצבה ועל זכותו לשימוע.
  • במשך 45 ימים ממועד ההודעה מקבל הקצבה יוכל להציג את טענותיו נגד שלילת הזכאות.
    • ניתן להגיש את הטענות לסניף המטפל בהתאם למפורט באתר המוסד לביטוח לאומי.
    • הקצבה תמשיך להיות משולמת למשך 45 הימים ממועד ההודעה.
  • לאחר שמקבל הקצבה יציג את טענותיו, זכאותו תיבחן מחדש ותישלח לו הודעה על ההחלטה.
  • אם במשך 45 ימים לא תתקבל תגובתו של מקבל הקצבה, יופסק לו תשלום הבטחת ההכנסה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים