הקדמה:

בעלות על רכב או שימוש קבוע ברכב ששוויו אינו עולה על 41,249 ש"ח (נכון ל-2019) אינם מונעים את הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה (במקרים מסויימים זכאי גם מי ששווי רכבו גבוה מסכום זה)
לבעל הרכב ינוכה מהקצבה סכום מסוים, מלבד במקרים שיפורטו בהמשך
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


בעלות ושימוש ברכב אחד (כולל אופנוע) ששוויו אינו עולה על 41,249 ש"ח (נכון ל-2019), אינה שוללת את הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה.

 • במקרים מסוימים, שיפורטו בהמשך, יהיה זכאי גם מי ששווי רכבו גבוה מהסכום שנקבע.
 • מקצבתו של הזכאי ינוכה סכום מסוים, המחושב על פי שווי הרכב ובהתאם להשתכרותו או אי השתכרותו של מקבל הקצבה.
 • למי שעובד ומשתכר יותר מ- 2,638 ש"ח בחודש או למי שהגיע לגיל הפרישה ומשתכר יותר מ- 1,794 ש"ח בחודש (נכון לשנת 2020), ינוכה סכום קטן יותר מהקצבה לעומת מי שמשתכר פחות מסכומים אלו או ממי שאינו עובד.
 • מי שמשתכר מעל 2,638 ש"ח בחודש (או מעל 1,794 ש"ח אם הגיע לגיל פרישה), וקיבל קצבה לפני ספטמבר 2012 וממשיך לקבלה ברציפות, והיה לו/לבת זוגו רכב אחד, ימשיך להיות זכאי לקצבה ללא הפחתה בשל הרכב, אם מתקיים אחד מאלה:
  • לרכב נפח מנוע עד 1,300 סמ"ק והוא בן 8 שנים ומעלה
  • לרכב נפח מנוע עד 1,600 סמ"ק והוא בן 13 שנים ומעלה
 • שינוי בגובה ההכנסה בעקבות פיטורים, התפטרות או ירידה בשכר לא ישנה את גובה הזיכוי על ערך הרכב בחודש השינוי בהכנסה ובשני החודשים שלאחר מכן. זאת בתנאי שבשלושת החודשים שלפני השינוי, היתה זכאות לקצבת הבטחת הכנסה ולמי שהוא מחוסר עבודה ישנה זכאות לדמי אבטלה.

מי זכאי?

 • מקבל גמלת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה שבבעלותו ובשימושו רכב אחד, כולל אופנוע, ששוויו אינו עולה על 41,249 ש"ח (נכון לשנת 2019).
 • במקרים הבאים יהיה זכאי גם מי שבבעלותו או בשימושו רכב ששוויו עולה על 41,249 ש"ח, ולא ינוכה מקצבתו כל סכום בשל הרכב:
  • הוא הוכר כמורשה נהיגה ברכב של זכאי לגמלת ניידות (גם אם מקבל הגמלה אינו בן זוגו או ילדו).
  • הוא, בן זוגו, או ילדו, נכה ברגליו והוכר על ידי רופא המוסד לביטוח לאומי.
  • לילדו משולמת גמלת ילד נכה.
  • הוא או בן זוגו חולים, ורישיון הרכב של החולה הופקד במשרד הרישוי.
  • הוא מסיע ברכבו בן משפחה חולה לצורך טיפולים רפואיים ובתדירות גבוהה. אישור לכך יינתן בהתאם לחוות דעת של רופא המוסד לביטוח לאומי.
 • במקרים הבאים יהיה זכאי גם מי שבבעלותו או בשימושו רכב ששוויו עולה על 41,249 ש"ח, ולא ינוכה מקצבתו כל סכום בשל הרכב לתקופה של עד 3 חודשים:
  • הורה לילד נכה או מי שמקבל גמלת ניידות שבבעלותו או בשימושו שני כלי רכב, לאחר שקנה רכב חדש וטרם הספיק למכור את הרכב הישן.
  • הורה לילד נכה שהסתיימה זכאותו לגמלת ילד נכה.
  • אלמן או אלמנה ללא רישיון נהיגה, שבן זוגם שנפטר היה בעליו של הרכב.
  • היתה זכאות לגמלה לבעל רכב בהתאם לכללים שצוינו, ובעל הרכב נפטר או נכנס למאסר/מעצר.

תהליך מימוש הזכות

פסקי דין


ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים