הקדמה:

נפגע פעולת איבה בדרגת נכות 20% או יותר, המעוניין בעסק עצמאי לצורך שיקומו ואשר לא קיבל מן המוסד לביטוח לאומי מימון לימודים, זכאי לסיוע להקמת עסק עצמאי או לביסוס עסק עצמאי קיים
הסיוע הכספי יינתן כהלוואה שגובהה ייקבע על פי דרגת הנכות של הפונה


נפגע פעולת איבה בדרגת נכות 20% או יותר, המעוניין בעסק עצמאי לצורך שיקומו ואשר לא קיבל מן המוסד לביטוח לאומי מימון לימודים, זכאי לסיוע להקמת עסק עצמאי או לביסוס עסק עצמאי קיים.

מי זכאי?

  1. הוא נכה בדרגת נכות 20% או יותר;
  2. הוא לא קיבל מן המוסד לביטוח לאומי מימון לימודים.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו של הנפגע.
  • יש להציג לפני פקיד השיקום תכנית הכוללת את מטרת העסק, פירוט אמצעיו הכספיים העצמאיים ונתונים נוספים.
  • פקיד השיקום יבדוק את כדאיות העסק ואת יכולתו של הזכאי לנהלו, וייעזר לשם כך בוועדה מיוחדת שחברים בה אנשי מקצוע כגון כלכלנים, פסיכולוגים וכו’. על העסק להיות תכליתי מבחינה כלכלית (להוות מקור פרנסה) ולהתאים ליכולתו, לידיעותיו ולמגבלותיו הגופניות של הזכאי, וכן ליכולת המימון העצמית שלו מעבר לאמצעים שהמוסד יעמיד לרשותו.

מתן הסיוע בפועל

  • הסיוע הכספי יינתן כהלוואה שגובהה ייקבע על פי דרגת הנכות של הפונה, לפי החלטת ועדת שיקום.
  • גובה ההחזר החודשי ייקבע על ידי הוועדה בהתאם למקרה.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים