נפגע פעולת איבה בדרגת נכות 20% או יותר, המעוניין בעסק עצמאי לצורך שיקומו ואשר לא קיבל מן המוסד לביטוח לאומי מימון לימודים, זכאי לסיוע להקמת עסק עצמאי או לביסוס עסק עצמאי קיים
הסיוע הכספי יינתן כהלוואה שגובהה ייקבע על פי דרגת הנכות של הפונה


נפגע פעולת איבה בדרגת נכות 20% או יותר שלא קיבל מהמוסד לביטוח לאומי מימון לימודים ומעוניין בעסק עצמאי לצורך שיקומו - זכאי לסיוע להקמת עסק עצמאי או לביסוס עסק עצמאי קיים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו של הנפגע.
  • יש להציג תוכנית הכוללת את מטרת העסק, פירוט אמצעיו הכספיים העצמאיים ונתונים נוספים.
  • תיבדק כדאיות העסק ויכולתו של הפונה לנהלו וזאת באמצעות ועדה מיוחדת שחברים בה אנשי מקצוע כגון כלכלנים, פסיכולוגים וכו’.
  • על העסק להיות תכליתי מבחינה כלכלית (להוות מקור פרנסה) ולהתאים ליכולתו, לידיעותיו ולמגבלותיו הגופניות של הפונה, וכן ליכולת המימון העצמית שלו מעבר לאמצעים שהמוסד לביטוח לאומי יעמיד לרשותו.

מתן הסיוע בפועל

  • הסיוע הכספי יינתן כהלוואה שגובהה ייקבע על פי דרגת הנכות של הפונה, לפי החלטת ועדת שיקום.
  • גובה ההחזר החודשי ייקבע על ידי הוועדה בהתאם למקרה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים