נפגעי פעולת איבה עשויים לקבל הלוואות לצורך הקמה או ביסוס של עסק עצמאי, בהתאם לתנאים שיפורטו


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה עשויים לקבל סיוע בהקמה או ביסוס של עסק עצמאי, בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך.

 • הסיוע כולל מתן הלוואות עבור:
  • הקמת עסק עצמאי ראשון שנועד לשמש מקור הכנסה.
  • ביסוס או השלמה של עסק קיים.
  • רכישת רכב בסיסי, מונית, רכב מסחרי או משאית.
  • פיתרון בעיות אישיות ומצבים של מצוקה כספית.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הביטוח הלאומי הקרוב.
 • יש להציג לפקיד השיקום תוכנית שתפרט את מטרת העסק, האמצעים הכספיים העצמאיים של הפונה ונתונים נוספים.
 • פקיד השיקום ייעזר בוועדה מיוחדת של אנשי מקצוע (כלכלנים, פסיכולוגים וכו') כדי לבדוק את כדאיות העסק ואת היכולת של הפונה לנהל אותו.
 • אם הזכאות תאושר, גובה ההלוואה ייקבע על-פי דרגת הנכות של הפונה.
 • גובה ההחזר החודשי ייקבע על-ידי הוועדה בהתאם למקרה.

שיעורי ההלוואות

הלוואה לעסק עצמאי (נכון ל-30.04.2023)
דרגת הנכות סכום ההלוואה לעסק ראשון סכום ההלוואה לביסוס והשלמת עסק
10%-19% 18,250 ₪ 5,990 ₪
20%-24% 18,250 ₪ 8,070 ₪
25%-34% 29,320 ₪ 14,720 ₪
35%-49% 57,260 ₪ 18,230 ₪
50%-69% 115,210 ₪ 25,390 ₪
70%-100% 32,560 ₪
70%-99% 139,380 ₪
100% ומעלה 173,840 ₪
הלוואה לרכישת רכב לשיקום בסיסי (נכון ל-30.04.2023)
דרגת הנכות סכום ההלוואה לרכב מסחרי ומשאית סכום ההלוואה למונית
25%-34% 14,720 ₪ 18,880 ₪
35%-49% 18,230 ₪ 18,880 ₪
הלוואה לרכב עזר לשיקום כלכלי (נכון ל-30.04.2023)
דרגת הנכות סכום ההלוואה
25%-34% 8,070 ₪
35%-49% 11,980 ₪
 • הסכומים מתעדכנים אחת לשנה לפי מדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר.
 • במקרים מסוימים עשויים לאשר סיוע גבוה יותר.

חשוב לדעת

 • זכאים לרכב רפואי שזקוקים למונית, לרכב מסחרי או לרכב ללימוד נהיגה כאמצעי לשיקומם הכלכלי יוכלו לקבל סיוע לרכישת רכב רפואי שגם יתאים לעיסוקם.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים