הקדמה:

עיוורים ולקויי ראיה שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 20% ומעלה זכאים לקבלת שירותי שיקום מקצועי

שירותי שיקום מקצועי ניתנים לעיוורים ולקויי ראיה על ידי המוסד לביטוח לאומי בשיתוף עם השירות לעיוור.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

גורמי ממשל

תודות