הקדמה:

החל מאפריל 2008 צעירים עם תסמונת אספרגר יכולים להימצא כשירים לשירות צבאי
במקרה שיגויסו, ייקבע להם פרופיל 45 והם ישובצו ביחידה עורפית


עד אפריל 2008 ניתן פטור משרות צבאי לכל צעיר שאובחן על הרצף האוטיסטי. כיום, בעקבות שינוי בספר הפרופילים הצה"לי, יכולים צעירים עם תסמונת אספרגר להימצא כשירים לגיוס רגיל.

קבלת צו ראשון

 • בסביבות גיל 17 נשלח לכל נער צו גיוס ראשון. מלש"ב (מועמד לשירות ביטחון) המאובחן כאספרגר יכול לבקש להיבדק על-ידי גורמי בריאות נפש בלשכת הגיוס בטרם יבצע את הליכי הצו הראשון.
 • לצורך כך יש לשלוח ללשכת הגיוס הרשומה על גבי הצו את המסמכים הבאים:
  • מכתב בקשה לבדיקה ובו מספר תעודת הזהות של המלש"ב ופרטים להתקשרות.
  • אבחון עדכני מפסיכיאטר.
  • חוות דעת מגורמי מקצוע נוספים, במקרה שישנם.
  • חוות דעת מבית הספר.
 • במקרה שהמלש"ב אינו מסוגל להגיע לבד ללשכת הגיוס ונזקק לליווי של הוריו, יש להעביר את המסמכים הבאים לפני ההגעה לצו הראשון:
  • מכתב בקשה להתלוות לנער בלשכת הגיוס, כולל ת"ז של הנער ופרטים להתקשרות.
  • אבחון של הנער.
  • חוות דעת של פסיכיאטר, פסיכולוג או עו"ס על כך שהנער אינו יכול לבצע את הליך הגיוס בכוחות עצמו.
 • אם לא יועברו המסמכים הנדרשים, הנער יצטרך לעשות את ההליכים לבדו בלשכת הגיוס.
 • חשוב להבין שהליווי בלשכת הגיוס יוביל להתרשמות שהנער לא עצמאי, והליך הגיוס יושפע מכך.
 • לשכת הגיוס:

השירות הצבאי

 • כל חייל המגויס לשירות צבאי מחויב בטירונות, במהלכה הוא יקבל נשק.
 • פרופיל 45 אינו מקנה בהכרח זכאות לשיבוץ קרוב לבית, אך מחייב את המפקד לאפשר לחייל לצאת הביתה לפחות פעמיים בשבוע.
 • לרוב נקבע לצעירים המאובחנים ציון קב"א נמוך, וכן סיווג ביטחוני שאינו גבוה, לכן השיבוץ יוגבל רק לתפקידים מסוימים.
 • חשוב לציין כי לאחר קביעת הקב"א השיבוץ יעשה ע"י השליש, שאינו מיודע לגבי מצבו של הצעיר. לא תהיה אפשרות להתערב בשיבוץ או לשלוט במי יהיו המפקד או החברים ליחידה ולטירונות של הצעיר.

חשוב לדעת

 • עמותת אפי – אספרגר ישראל מפעילה תוכנית הכנה וליווי לצעירים עם אספרגר שאושרו על ידי צה"ל לשרת כמתנדבים. לפרטים נוספים ראו כאן.

הרחבות ופרסומים

תודות