הקדמה:

הורים שילדיהם נמצאים על רצף האוטיזם ולא קיבלו הודעה על פטור אוטומטי יכולים להגיש בקשה לקבלת פטור משירות צבאי
לאחר קבלת הפטור ניתן לשרת בצה"ל כמתנדב או להתנדב לשירות לאומי


ככלל, בסביבות גיל 17 נשלח לכל מלש"ב (מיועד לשירות ביטחון) צו גיוס ראשון.

 • המוסד לביטוח לאומי מעביר לצה"ל מידע רפואי אודות המלש"ב, שעשוי להשפיע על הליך הגיוס ומסלול השירות.
 • למלש"בים הנמצאים על רצף האוטיזם ישנם 3 סוגי מכתבים שהצבא שולח:
  • זימון לוועדה רפואית בנוכחות המלש"ב.
  • זימון לוועדה רפואית הדנה בפטור - שלא בנוכחות המלש"ב.
  • הודעה על פטור אוטומטי.
 • למידע נוסף, ופרטים לגבי ניסוי שבמסגרתו ניתן פטור מקבלת צו גיוס ראשון, ראו באתר אלו"ט.

הליך בקשת הפטור

 • על גבי צו הגיוס מופיעה כתובת לשכת הגיוס שהמלש"ב משוייך אליה. לכתובת זו יש לשלוח את המסמכים הבאים:
  • אבחונים של הנער
  • מכתב עדכני מרופא המאשר את האבחונים
  • סיכום החלטות המוסד לביטוח לאומי
  • סיכום ועדת השמה
  • מכתב המפרט את בקשת הפטור בצירוף בקשה להליך ללא נוכחות, ופרטים כגון: שם מלא של הנער, מס ת"ז, פרטי ההורים, טלפון וכו'.
 • אל ההורים יישלח מכתב תשובה המבקש אישור לביצוע הליך ללא נוכחות, כאשר הפטור הסופי יינתן בגיל 18.
 • אם יוחלט שיש לקיים הליך עם נוכחות, המלש"ב יזומן לוועדה רפואית.
  • ההורים אינם מוזמנים אוטומטית לוועדה.
  • הורים שירצו להתלוות לילדם בוועדה הרפואית, יצטרכו לבקש אישור לכך מלשכת הגיוס הרלוונטית.

חשוב לדעת

תודות