הקדמה:

תכנית "רואים רחוק" מכשירה צעירים על הרצף האוטיסטי במקצועות התואמים לכישוריהם, לקראת שילובם בהתנדבות משמעותית בצה"ל ובעבודה בשוק האזרחי
המוסד לביטוח לאומי מממן כ-75% מהעלות של קורס ההכשרה במסגרת הזכאות לשיקום מקצועי (כלומר נדרשת השתתפות עצמית)


פרטים

ארגון מפעיל:
מעבר לאופק והקריה האקדמית אונו
יישוב:
בנין בית מורד, החרושת 32 אור-יהודה
טלפון:
03-7685137

"רואים רחוק" היא תכנית שנועדה להכשיר צעירים על הרצף האוטיסטי במקצועות שיביאו לידי ביטוי את כישוריהם, ולשלבם במקצועות אלה בהתנדבות משמעותית בצה"ל ובעבודה בשוק האזרחי.

 • לפירוט המקצועות הנלמדים, ראו באתר התכנית.
 • משתתפי התכנית עוברים במשך כ-3 חודשים קורס הכשרה ללימוד המקצוע והקניית כישורי העבודה הנדרשים. הקורס נערך במסגרת אזרחית.
 • בהמשך, המשתתפים מגיעים ליחידה לתקופת התנסות של 3-4 חודשים במתכונת אזרחית, על מנת שיוכלו להתנסות במסגרת העבודה לפני גיוסם לצה"ל כמתנדבים.
 • לאחר סיום תקופת ההתנסות, יכולים המשתתפים להתגייס לצה"ל כמתנדבים (בכפוף לאישור מצה"ל).
 • במהלך תקופת ההתנסות ולאורך כל השירות הצבאי מלווה צוות מקצועי של "רואים רחוק" את חיילי התכנית, המפקדים והעמיתים ביחידות.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • יכולים להגיש מועמדות לתכנית מי שמוכרים על-ידי משרד העבודה והרווחה ועונים על הקריטריונים הבאים:
  • הם בגילאים 25-18.
  • הם קיבלו פטור משירות צבאי.
  • בעלי יכולת תקשורתית ושפתית.
  • בעלי יכולת קריאה/כתיבה בעברית.
  • עצמאיים בהתנהלותם (המשתתפים יתנהלו בקורס ובצבא באופן עצמאי וללא ליווי).
  • בעלי מודעות לזמן ויכולת עמידה סבירה בלו"ז.
 • למידע נוסף על התכונות הנדרשות בהתאם לכל אחד מהמקצועות הנלמדים, ראו באתר התכנית.

אופן קבלת השירות

 • מי שעונים על הקריטריונים שצוינו ומעוניינים בפרטים נוספים או בהגשת מועמדות לקורס, מוזמנים לפנות במייל: .
 • יש לציין בעת הפנייה שם ומספר טלפון.
 • על מנת לבחון את התאמתם של המועמדים לתכנית, יש לעבור תהליך הכולל מילוי שאלונים וראיון אישי.
 • בסופו של תהליך המיון ייבחרו המועמדים שיימצאו כבעלי ההתאמה הגבוהה ביותר להשתתף בתכנית.

עלות

 • המוסד לביטוח לאומי מממן כ-75% מהעלות של קורס ההכשרה, במסגרת הזכאות לשיקום מקצועי (הקורס מוכר כתכנית "קדם שיקום" כך שאין פגיעה בזכאות לתכניות שיקום).
 • להשלמת המימון עבור הקורס נדרשת השתתפות עצמית. משפחות שמתקשות לשלם עשויות לקבל הנחות/מלגות.
 • כל שלבי התכנית שלאחר הקורס, כולל הליווי שניתן ביחידות, אינם כרוכים בתשלום.
 • למידע נוסף לגבי התשלום, ראו "שאלות נפוצות" באתר התכנית.

חשוב לדעת

 • לא מובטח כי מי שיסיים בהצלחה את תכנית ההכשרה יאושר כמתנדב בצה"ל בסיום תהליך ההתנדבות.