הקדמה:

צעירים הנמצאים בתפקוד גבוה על רצף האוטיזם יכולים להימצא כשירים לשירות צבאי
במקרה שיגויסו, ייקבע להם פרופיל 45 והם ישובצו ביחידה עורפית


עד אפריל 2008 ניתן פטור משרות צבאי לכל צעיר שאובחן על רצף האוטיזם. כיום, בעקבות שינוי בספר הפרופילים הצה"לי, יכולים צעירים בתפקוד גבוה להימצא כשירים לגיוס רגיל.

טיפ
תכנית לגיוס צעירים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה
 • צה"ל מאפשר לצעירים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה להשתלב בשירות, תוך התאמות, התחשבות וליווי לאורך כל השירות.
 • למידע נוסף ניתן לפנות למרכז השירות של יחידת מיטב: בטלפון 1111 (בימים א' עד ה' בין השעות 18:00 – 07:30) או בדוא"ל .
הערת עריכה
המידע בטיפ מבוסס על שיחה עם אודי הלר, מיזמי התכנית: udi@cs.technion.ac.il. הפנייה נשלחה ל-keeper.
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 12:11, 6 ביוני 2021 (IDT)

קבלת צו ראשון

 • בסביבות גיל 17 נשלח לכל נער צו גיוס ראשון. מלש"ב (מועמד לשירות ביטחון) שמאובחן על רצף האוטיזם יכול לבקש להיבדק על-ידי גורמי בריאות נפש בלשכת הגיוס בטרם יבצע את הליכי הצו הראשון.
 • לצורך כך יש לשלוח ללשכת הגיוס הרשומה על גבי הצו את המסמכים הבאים:
  • מכתב בקשה לבדיקה ובו מספר תעודת הזהות של המלש"ב ופרטים להתקשרות.
  • אבחון עדכני מפסיכיאטר.
  • חוות דעת מגורמי מקצוע נוספים, במקרה שישנם.
  • חוות דעת מבית הספר.
 • במקרה שהמלש"ב אינו מסוגל להגיע לבד ללשכת הגיוס ונזקק לליווי של הוריו, יש להעביר את המסמכים הבאים לפני ההגעה לצו הראשון:
  • מכתב בקשה להתלוות לנער בלשכת הגיוס, כולל ת"ז של הנער ופרטים להתקשרות.
  • אבחון של הנער.
  • חוות דעת של פסיכיאטר, פסיכולוג או עו"ס על כך שהנער אינו יכול לבצע את הליך הגיוס בכוחות עצמו.
 • אם לא יועברו המסמכים הנדרשים, הנער יצטרך לעשות את ההליכים לבדו בלשכת הגיוס.
 • חשוב להבין שהליווי בלשכת הגיוס יוביל להתרשמות שהנער לא עצמאי, והליך הגיוס יושפע מכך.
 • מוקד המידע של לשכת הגיוס - טל' 03-7388888, שלוחה 7.

השירות הצבאי

 • כל חייל המגויס לשירות צבאי מחויב בטירונות, במהלכה הוא יקבל נשק.
 • פרופיל 45 אינו מקנה בהכרח זכאות לשיבוץ קרוב לבית, אך מחייב את המפקד לאפשר לחייל לצאת הביתה לפחות פעמיים בשבוע.
 • לרוב נקבע לצעירים המאובחנים ציון קב"א נמוך, וכן סיווג ביטחוני שאינו גבוה, לכן השיבוץ יוגבל רק לתפקידים מסוימים.
 • חשוב לציין כי לאחר קביעת הקב"א השיבוץ יעשה ע"י השליש, שאינו מיודע לגבי מצבו של הצעיר. לא תהיה אפשרות להתערב בשיבוץ או לשלוט במי יהיו המפקד או החברים ליחידה ולטירונות של הצעיר.

חשוב לדעת

הרחבות ופרסומים

תודות