סטודנט לתואר ראשון או תלמיד טכנאות יבצע עד 21 ימי מילואים בשנת לימודים
סטודנט החייב בשירות מילואים נדרש לדווח בתחילת השנה לקצין הקישור ביחידתו על היותו סטודנט
סטודנט לא ייקרא לבצע ימי מילואים שמשכם הרציף הוא לפחות ארבעה ימים, יותר מפעם אחת במהלך סמסטר


על-פי פקודת מטכ"ל, משך שירות המילואים המרבי לסטודנט בתואר ראשון או לתלמיד טכנאות בשנה אקדמית (אוקטובר-יולי) הוא 21 ימים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

  • סטודנט החייב בשירות מילואים נדרש לדווח בתחילת השנה לקצין הקישור ביחידתו על היותו סטודנט (חוג לימוד, שנת לימוד, תואר וכתובת מעודכנת) בצירוף אישור רשמי על לימודיו, כדי שניתן יהיה לסייע בתכנון הקריאה לשירות מילואים פעיל (שמ"פ).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות