הקדמה:

סטודנט לתואר ראשון או תלמיד טכנאות יבצע עד 21 ימי מילואים בשנת לימודים
סטודנט החייב בשירות מילואים נדרש לדווח בתחילת השנה לקצין הקישור ביחידתו על היותו סטודנט


על-פי פקודת מטכ"ל, משך שירות המילואים המרבי לסטודנט בתואר ראשון או לתלמיד טכנאות בשנה אקדמית (אוקטובר-יולי) הוא 21 ימים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

  • סטודנט החייב בשירות מילואים נדרש לדווח בתחילת השנה לקצין הקישור ביחידתו על היותו סטודנט (חוג לימוד, שנת לימוד, תואר וכתובת מעודכנת) בצירוף אישור רשמי על לימודיו, על-מנת שניתן יהיה לסייע בתכנון הקריאה לשירות מילואים פעיל (שמ"פ).

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר רח' שיבת ציון 83-85 חיפה 31012 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות