הקדמה:

תלמיד מכינה קדם אקדמית או הנדסאית יבצע עד 12 ימי מילואים בשנת לימודים
תלמיד מכינה החייב בשירות מילואים נדרש לדווח בתחילת השנה לקצין הקישור ביחידתו על היותו תלמיד


על-פי פקודת מטכ"ל, משך שירות המילואים המרבי לתלמיד מכינה במכינה קדם אקדמית או הנדסאית בשנה אקדמית (אוקטובר-יולי) הוא 12 ימים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

  • תלמיד מכינה החייב בשירות מילואים נדרש לדווח בתחילת השנה לקצין הקישור ביחידתו על היותו תלמיד בצירוף אישור רשמי על לימודיו, על-מנת שניתן יהיה לסייע לו בתכנון הקריאה לשירות מילואים פעיל (שמ"פ).

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר רח' שיבת ציון 83-85 חיפה 31012 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות