הקדמה:

אם במהלך נסיעה באוטובוס התגלתה תקלה שאינה במכשיר הכרטוס (מכשיר תיקוף הרב קו), הנהג יעצור את האוטובוס ומפעיל הקו ישלח אוטובוס חלופי שיאסוף את הנוסעים
אם התגלתה במהלך נסיעה באוטובוס תקלה במכשיר הכרטוס בלבד, הנהג ימשיך את הנסיעה במסלול הקו עד סופה ויאסוף נוסעים ללא תשלום
למידע נוסף ראו נוהל אוטובוסים תקולים באתר משרד התחבורה


מי זכאי?

 • נוסעים באוטובוס שהתגלתה בו תקלה.

תקלות שהתגלו בתחנת המוצא של האוטובוס

 • במקרה שהתגלתה תקלה באוטובוס הנמצא בתחנת המוצא (התחנה הראשונה של הקו), החברה המפעילה את קו השירות צריכה לספק אוטובוס חלופי תקין בתוך 10 דקות ממועד גילוי התקלה.
 • יש לספק אוטובוס חלופי לתחנת המוצא בכל מקרה של תקלה, כולל תקלה במכשיר הכרטוס (מכשיר תיקוף הרב קו).

תקלות שהתגלו במהלך הנסיעה

 • אם במהלך הנסיעה התגלתה באוטובוס תקלה שאינה במכשיר הכרטוס בלבד, הנהג יעצור מייד את האוטובוס במקום בטוח ויעדכן את הסדרן או את מנהל הסניף שאליו משתייכת נסיעת האוטובוס על מהות התקלה והמיקום המדויק של האוטובוס.
 • אם יוחלט שאופי התקלה אינו מאפשר להמשיך בנסיעה לתחנה הקרובה, יישלח אוטובוס חלופי לנקודה שבה נמצא האוטובוס התקול (האוטובוס עם התקלה). הנהג יאפשר לנוסעים להמתין בתוך האוטובוס התקול עד להגעתו של האוטובוס החלופי, אם התקלה אינה מסכנת את הנוסעים בתוך האוטובוס.
 • האוטובוס החלופי יגיע כשהוא ריק מנוסעים ישירות לנקודה שבה ממתינים נוסעי האוטובוס התקול - כדי לצמצם את זמן ההמתנה של הנוסעים באוטובוס התקול, האוטובוס החלופי לא יאסוף נוסעים מזדמנים בתחנות במהלך הנסיעה לנקודת האיסוף ושילוט האוטובוס לא יראה את מספר הקו.
 • לאחר איסוף נוסעי האוטובוס התקול, הנהג יעדכן את מספר הקו על שילוט האוטובוס החלופי וימשיך את הנסיעה במסלול הקבוע של הקו, כולל איסוף נוסעים נוספים הממתינים בתחנות.
 • מעבר הנוסעים מהאוטובוס התקול לאוטובוס החלופי, או לאוטובוסים אחרים העוברים באזור, יתבצע ללא כל תשלום נוסף מצד הנוסע.

זמני הגעת האוטובוס החלופי

 • אם מדובר באוטובוס בקו עירוני:
  • בכל אחד מהמקרים הבאים יש לספק אוטובוס חלופי בתוך 15 דקות מהרגע שהנהג הודיע על התקלה -
   • התקלה קרתה בקו שנוסע בתדירות של עד שתי נסיעות לשעה לאורך כל שעות היום.
   • התקלה קרתה בין השעות 6:00-9:00 בבוקר או 15:00-18:00 אחה"צ.
   • בכל שעה שבה יש לקו יותר מ-5 נסיעות בשעה.
   • התקלה קרתה בנסיעה האחרונה בלוח הזמנים של הקו.
  • אין חובה לספק אוטובוס חלופי במקרה של קו עירוני הנוסע בתדירות של 4 נסיעות ומעלה לשעה, בשעות שאינן 6:00-9:00 בבוקר או 15:00-18:00 אחה"צ.
 • אם מדובר באוטובוס בקו אזורי או בין-עירוני:
  • אם התקלה התגלתה כשהאוטובוס היה במרחק של עד 15 ק"מ מתחנת המוצא של הקו, המפעיל יספק אוטובוס חלופי בתוך 15 דקות מהרגע שהנהג הודיע למפעיל על התקלה.
  • אם התקלה התגלתה כשהאוטובוס היה במרחק שמעל ל-15 ק"מ מתחנת המוצא של הקו, המפעיל יספק אוטובוס חלופי בתוך 30 דקות מהרגע שהנהג הודיע על התקלה.

חשוב לדעת

 • אם התגלתה במהלך הנסיעה באוטובוס תקלה במכשיר הכרטוס בלבד, הנהג ימשיך את הנסיעה במסלול הקו עד סופה ויאסוף נוסעים ללא תשלום.
 • לפני שאוטובוס יוצא מתחנת המוצא שלו (התחנה הראשונה), מפעיל הקו צריך לבדוק ולוודא את תקינות האוטובוס ויכולתו לבצע את הנסיעה מתחנת המוצא עד לתחנה הסופית.
 • בכל מקרה שבו מפעיל הקו לא פעל בהתאם להנחיות ונוסעי האוטובוס התלוננו, המפעיל יזומן לחקירה.


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים