מזונות ילדים ניתנים לשינוי בכל עת, אם קיימות נסיבות המצדיקות זאת
תביעה להגדלת מזונות מוגשת על ידי הקטין באמצעות הבגיר (לרוב ההורה) המקבל את המזונות
תביעה להפחתת מזונות מוגשת על ידי ההורה המשלם את המזונות
פתיחת ההליך כרוכה בתשלום אגרה


מזונות ילדים שנקבעו בפסק דין או בהסכם ניתנים תמיד לשינוי, בין אם להגדלת הסכום ובין אם להפחתת הסכום, כתלות בנסיבות.

 • תביעה לשינוי סכום המזונות עשויה להתקבל באחד מהמקרים הבאים:
  • אם סכום המזונות שנפסק או אושר בהסכם נפסק מבלי שהערכאה שפסקה או אישרה את ההסכם בחנה את צרכי הקטין באופן ראוי.
  • אם חל שינוי נסיבות מהותי ובלתי צפוי ממועד פסק הדין או אישור ההסכם, שמצדיק שינוי סכום המזונות (להגדלה או להפחתה).
שימו לב
המידע בערך זה הוא כללי בלבד, מדובר בסוגיה מורכבת ויש להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • התביעה תוגש כאשר חל שינוי נסיבות מהותי, שלא היה צפוי במועד ההסכם או פסק הדין, ונקבע כי יהיה לא צודק להשאיר את המצב על כנו.
 • בנוסף ניתן להגיש תביעה לשינוי סכום המזונות, אם הערכאה שקבעה את המזונות (בפסק דין או באישור הסכם) עשתה זאת מבלי לדון לעומק בצרכי הקטין והמזונות נקבעו ללא קשר לצרכי הקטין.
 • תביעה להגדלת מזונות מוגשת על ידי הקטין, באמצעות ההורה המקבל את תשלומי המזונות.
 • תביעה להפחתת מזונות מוגשת על ידי ההורה המשלם את המזונות.

מתי ניתן להגיש תביעה לשינוי סכום מזונות

כאשר ההסכם או פסק הדין לא התחשבו בצרכי הקטין

 • הסכם בדבר מזונות קטינים צריך לקבל את אישור הערכאה המוסמכת.
 • אם הערכאה שאישרה או פסקה לא בחנה באופן ראוי את צרכי הקטין וקבעה או אישרה את סכום המזונות ללא קשר לצרכיו, ניתן להגיש תביעה לשינוי סכום מזונות.

כאשר מתקיים שינוי נסיבות מהותי המצדיק שינוי בסכום המזונות

 • אם הערכאה המוסמכת בחנה את צרכי הקטין לפני פסיקת המזונות או אישור ההסכם, ניתן להגיש תביעה לשינוי סכום המזונות אם נקבע שמתקיימים כל התנאים הבאים:
  • חל שינוי נסיבות מהותי מהמועד בו נפסקו המזונות או אושר ההסכם.
  • שינוי הנסיבות היה בלתי צפוי במועד פסק הדין או אישור ההסכם.
  • הותרת סכום המזונות ללא שינוי תהיה לא צודקת בנסיבות.
אזהרה
השאלה מתי עשויים להתקיים התנאים לשינוי סכום מזונות תלויה בנסיבות המקרה הספציפי, ויש להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום

למי ואיך פונים

 • בטרם הגשת התביעה יש להגיש בקשה לישוב סכסוך.
 • אם לא מצליחים ליישב את הסכסוך בדרכי שלום, ניתן להגיש תביעה על פי התנאים והמועדים הקבועים בחוק להסדר התדיינויות במשפחה.
 • התביעה תוגש לערכאה שדנה ופסקה בסכום המזונות בעבר, או לערכאה המוסכמת על הצדדים בהתאם להסכם ביניהם.
  שימו לב
  לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני עשויה להיות סמכות מקבילה לדון בשאלת המזונות, ומומלץ להתייעץ עם עורך-דין בשאלה לאיזו ערכאה כדאי להגיש את התביעה.
 • על הנתבע או הנתבעת להגיש את כתב ההגנה לתביעה לשינוי סכום המזונות בתוך 15 יום מקבלת כתב התביעה.
 • לאחר הגשת כתב ההגנה הערכאה המוסמכת תקבע מועד לדיון במעמד אשר בו יתייצבו הצדדים כדי לדון בעניין.
 • הדיון יתקיים בדלתיים סגורות.

ערעור

 • על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים מיום מתן פסק הדין.
 • על פסק דינו של בית הדין הרבני ניתן להגיש ערעור לבית הדין הרבני הגדול בתוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין.

חשוב לדעת

 • משרד המשפטים מעניק סיוע משפטי בתחום דיני המשפחה, הן עבור קטינים והן עבור בגירים, העומדים בקריטריונים לזכאות.
 • מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה בטרם הגשת לשינוי סכום מזונות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים