משרד המשפטים מסייע לקטינים בייצוג בפני ערכאות משפטיות בהליכי מעמד אישי, כגון: משמורת, חלוקת זמני שהות, מזונות, אבהות, סוגיות נלוות לאפוטרופסות ואלימות נגד קטין
בדרך כלל יינתן הסיוע לקטין במסגרת הסיוע הניתן להוריו, אך קטין רשאי להגיש בקשה לסיוע עצמאי ונפרד מהוריו
הסיוע המשפטי מוענק ללא תשלום (למעט תשלום אגרה), לזכאים על פי הכנסותיהם בהתאם לתנאי הזכאות
למידע נוסף ראו באתר משרד המשפטים

תקציר

משרד המשפטים מעניק לקטינים סיוע משפטי בענייני משפחה ומעמד אישי.

נושאים בתחום המשפחה שבהם ניתן הסיוע

 • בדרך כלל יינתן הסיוע לקטין במסגרת הסיוע הניתן להוריו. עם זאת קטין רשאי להגיש בקשה לסיוע עצמאי ונפרד מהוריו.
 • לצורך מתן הסיוע תיבדק הזכאות הכלכלית של ההורה המבקש את הסיוע, למעט במקרים מסוימים (המפורטים בהמשך) שבהם תיבדק זכאותו הכלכלית של הקטין.
דוגמה
נערה בת 15, הוריה גרושים והיא מתגוררת עם אמה. היא מבקשת לעבור ללמוד בפנימייה חינוכית, אך אביה סירב לכך. עורכת דין מטעם האגף נפגשה ושוחחה עמה מספר פעמים, ולאחר היוועצות עם אמה סוכם שהאם תגיש את הבקשה לבית המשפט כדי לא להעמיד את הקטינה בחזית מול האב. עם הגשת הבקשה לבית המשפט הסכים האב ליציאתה למסגרת.
דוגמה
נערה בת 16, הוריה גרושים, ניתקה קשר עם האב לפני שנים רבות, מתגוררת במסגרת פנימייתית. ביקשה לשנות את שם משפחתה לשם הנעורים של אמה, לפני שיונפק עבורה רישיון נהיגה שיישא את שם האב.

מי זכאי?

 • הסיוע המשפטי ניתן לקטינים (מתחת גיל 18), הזכאים על פי הכנסותיהם או הכנסות הוריהם, בהתאם לתנאי הזכאות.
 • באופן כללי תיבחן הזכאות הכלכלית של ההורה המבקש את הסיוע המשפטי, למעט במקרים הבאים, שבהם תיבדק הזכאות הכלכלית של הקטין:
  • הקטין מבקש לקבל סיוע משפטי עצמאי.
  • כאשר יש חשש לפגיעה של ממש בטובתו של הקטין אם לא יינתן לו סיוע עצמאי ונפרד מהוריו, לפי המקרים המפורטים ברשימה:
  1. בקשה לצו הגנה, גם בהתייחס לטענה של אלימות נגד ההורה המבקש ולא רק נגד קטין.
  2. בקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ.
  3. הליך הננקט מחשש לפגיעה נפשית או פגיעה פיזית מיידית בקטין.
  4. הליך הננקט לצורך מתן או אי-מתן טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי לקטין או טיפול רפואי.
  5. הליך הננקט למימוש זכויות ומילוי צרכים של קטינים עם צרכים מיוחדים (קטינים עם מוגבלות פיזית, שכלית, רגשית, התפתחותית או נפשית.
  6. תביעת אבהות המהווה תנאי סף להסדרת מעמדו של הקטין בישראל, כאשר לקטין עצמו אין מעמד בישראל ויש בתביעה כדי לבסס את מעמדו.
  7. מזונות חו"ל.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • הייצוג המשפטי ניתן לקטין ולא להורה. חובת הנאמנות של עורך הדין נתונה לקטין, שהוא הלקוח הזכאי לייצוג משפטי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים