הקדמה:

תביעות של אנשי כוחות הביטחון המשרתים בשב"כ או במוסד שהתגלתה אצלם מחלה שאינה מחלת שירות מוגשות כיום למוסד לביטוח לאומי, במקום למשרד הביטחון
כמו כן, החל מה- 27.04.2017 אנשי כוחות הביטחון שנפגעו בפעילות שאינה מבצעית צריכים להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, במקום למשרד הביטחון
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

במקרים שבהם התגלתה אצל אנשי כוחות הביטחון המשרתים בשב"כ או במוסד מחלה שאינה מחלת שירות אחרי ה- 01.01.2014, ועדיין לא הוגשה תביעה לאגף השיקום במשרד הביטחון, יש להגיש לאגף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי תביעה להכרה במחלת מקצוע או בליקוי רפואי (במקום הגשת התביעה למשרד הביטחון).

  • אנשי כוחות הביטחון שחלו במחלה המוגדרת כמחלת שירות ימשיכו להגיש תביעות למשרד הביטחון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • אנשי כוחות הביטחון המשרתים בשב"כ או במוסד, שאחרי ה- 01.01.2014 התגלתה אצלם מחלה שאינה מחלת שירות (ראו הגדרה בהמשך) והם לא הגישו תביעה למשרד הביטחון.
  • למידע לגבי האוכלוסיות הנוספות שהליך זה רלוונטי לגביהן:

הגדרת מחלת שירות

  • "מחלת שירות" מוגדרת כמחלה שנגרמה בעקבות אירוע או תנאי שירות שאופיים, מהותם ונסיבותיהם ייחודיים לשירות הביטחוני, והיא אחת מאלה:

שלבי ההליך

חשוב לדעת

  • החל מה- 27.04.2017, אנשי כוחות הביטחון המשרתים בשב"כ או במוסד שנפגעו במהלך השירות בפעילות שאינה מבצעית צריכים להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה להכרה בפגיעה בעבודה (במקום להגיש תביעה למשרד הביטחון).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים