הקדמה:

תביעות של חיילי קבע שהתגלתה אצלם מחלה שאינה מחלת שירות מוגשות כיום למוסד לביטוח לאומי (במקום למשרד הביטחון)
חיילי קבע שנפגעו בפעילות לא מבצעית צריכים להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי (במקום למשרד הביטחון)

חיילים שמשרתים בצבא קבע שהתגלתה אצלם מחלה שהיא לא מחלת שירות ועדיין לא הגישו תביעה לאגף השיקום במשרד הביטחון, צריכים להגיש לאגף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי תביעה להכרה במחלת מקצוע או בליקוי רפואי (במקום תביעה למשרד הביטחון).

 • תביעות לגבי מחלה שהיא מחלת שירות יש להמשיך ולהפנות למשרד הביטחון.
 • תביעות לגבי מחלה שהתגלתה לפני ה-01.01.2014 (גם אם היא לא מחלת שירות) יש להמשיך ולהפנות למשרד הביטחון.
 • במקרה של הגשת תביעה בגין החמרת מחלה, יש להגיש אותה לגוף שהכיר לראשונה במחלה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חיילים שמשרתים בצבא קבע שאחרי ה-01.01.2014 התגלתה אצלם מחלה שאינה מחלת שירות (ראו הגדרה בהמשך) ולא הגישו תביעה למשרד הביטחון.
 • לחיילים שממשיכים בשירות קבע מייד בתום שירות החובה:
  • הזכאות להגיש תביעה למשרד הביטחון בגין מחלה שאינה מחלת שירות תימשך במהלך חצי השנה הראשונה שלהם בקבע.
  • לאחר חצי שנה בקבע יש להגיש את התביעה למוסד לביטוח לאומי.

הגדרת מחלת שירות

 • "מחלת שירות" מוגדרת כמחלה שנגרמה בעקבות אירוע או תנאי שירות שאופיים, מהותם ונסיבותיהם ייחודיים לשירות הצבאי, והיא אחת מאלה:
  • מחלה כתוצאה מחשיפה לחומר מסוכן, לקרינה מייננת או לקרינה אינפרא אדומה.
  • מחלה מדבקת כתוצאה מחשיפה למוצרי דם ונוזלי גוף במסגרת טיפול בתנאי שדה.
  • מחלה אחרת שקבע שר הביטחון, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה בצו.

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס תביעה, באחת משתי דרכים:
  • באופן מקוון - מילוי הפרטים וצירוף המסמכים שנדרשים ושליחתם באמצעות טופס מקוון.
  • באופן ידני - על ידי הדפסת טופס התביעה, מילוי הפרטים וצירוף המסמכים שנדרשים והגשתם באחת הדרכים הבאות:

יש למלא את כל הפרטים שנדרשים בטופס, לצרף אישורים ומסמכים רלוונטיים ולחתום על כתב ויתור סודיות רפואית שמצורף לטופס.

שימו לב
יש להגיש טופס נפרד לכל מחלת מקצוע או ליקוי רפואי.

חשוב לדעת

 • החל מ-27.04.2017, חיילי קבע שנפגעו במהלך השירות בפעילות לא מבצעית צריכים להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה להכרה בפגיעה בעבודה (במקום למשרד הביטחון).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים