החל מיום 01.01.2020 אלמנים ואלמנות של ניצולי שואה שקיבלו בחייהם קיצבה מקרן סעיף 2 זכאים לתשלום תגמול מוועידת התביעות במשך 9 חודשים
הזכאות לתגמול זה אינה חלה על מי שמקבלים תגמול חודשי מהרשות לזכויות ניצולי השואה בשל היותם אלמנים או אלמנות של ניצולי שואה
התגמול הוא בסך 513 יורו לחודש, למשך 9 חודשים, והוא משולם ב-3 תשלומים רבעונים בסך 1,539 יורו בכל רבעון
הזכאות לתגמול מותנית בכך שבני הזוג היו נשואים או ידועים בציבור כאשר ניצול/ת השואה נפטר/ה, והנו/ה בחיים ביום הגשת הבקשה
ראו קרן בן הזוג של ניצול שואה באתר של ועידת התביעות

החל מיום 01.01.2020 אלמן/נה של ניצול שואה אשר קיבל בחייו קיצבה מקרן סעיף 2 זכאי/ת לתשלום תגמול מועידת התביעות במשך 9 חודשים.

 • הזכאות לתגמול זה מוועידת התביעות אינה חלה על מי שמקבל/ת תגמול חודשי מהרשות לזכויות ניצולי השואה בשל היותו/ה אלמן/נה של ניצול שואה.
 • גובה התגמול הנו 513 יורו לחודש, למשך 9 חודשים, אשר ישולמו ב-3 תשלומים רבעונים בסך 1,539 יורו בכל רבעון.
 • הזכאות לקבלת הגמלה הנה בתנאי שהאלמן/נה היה נשוי/אה לניצול השואה בעת פטירתו או מוכר כידוע/ה בציבור בהתאם לצו בית משפט.
 • האלמן/נה של ניצול השואה חייב להיות בחיים ביום הגשת הבקשה וייתכן שגם ביום תשלום התגמול. יורשים אחרים, לרבות ילדים, אינם זכאים לקבל את התגמול במקום האלמן/נה.

מי זכאי?

 • אלמן/אלמנה של ניצול שואה העומד/ת בכל התנאים הבאים:
  • מדובר באלמן/נה של ניצול של ניצול שואה אשר קיבל בחייו קיצבה מקרן סעיף 2.
  • האלמן/נה היה נשוי לניצול השואה בעת פטירתו או מוכר כידוע/ה בציבור בהתאם לצו בית משפט.
  • האלמן/אלמנה אינם מקבלים תגמול חודשי מהרשות לזכויות ניצולי השואה בשל היותם אלמן/נה של ניצול שואה. (לדוגמה :אלמן/נה של ניצול שואה שנפטר לפני ש חוק ההטבות לניצולי שואה נכנס לתוקף בשנת 2007 ולכן הם אינם זכאים לקצבה מהרשות לזכויות ניצולי השואה).
  • האלמן/נה של ניצול השואה הנו/ה בחיים ביום הגשת הבקשה .ייתכן שהאלמן/נה נדרש/ת להיות בחיים גם ביום תשלום התגמול .

תהליך מימוש הזכות

 • לצורך קבלת התגמול בהתאם לתנאי הזכאות, יש להגיש טופס בקשה. להלן טופס הבקשה בשפות שונות:
 • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת הפטירה של ניצול השואה.
  • צילום תעודת הזהות של האלמן/נה המבקש/ת.
  • צילום של מסמך המראה שהאלמן/נה היה נשוי/אה או הוכר/ה כידוע/ה בציבור של הניצול שנפטר.
  • אם שם האלמן/ה אינו זהה לשם הרשום במסמך הרשמי, יש לצרף מסמך רשמי המתעד את שינוי השם.
 • אם האלמן/נה אינו מסוגל/ת לחתום על טופס הבקשה, אפוטרופוס מוסמך יכול לחתום בשמו/ה. במקרה כזה בנוסף למסמכים שצוינו למעלה, יש לצרף את כל המסמכים הבאים:
  • צילום של מסמך המעניק את האפוטרופסות החוקית.
  • צילום של תעודת הזיהוי של האפוטרופוס שהונפקה על ידי הממשלה.
  • טופס רופא ממולא במלואו שניתן לבקשה מועידת התביעות.
 • את החתימה על גבי טופס הבקשה יש לאמת בפני אחד מהגורמים הבאים: בנק, משרד של עמך, גוף ציבורי סוציאלי שברשותו חותמת, משרד ממשלתי של מדינת ישראל, משרד ועידת התביעות בתל אביב, קונסוליה גרמנית או עו"ד.
 • את טופס הבקשה המקורי בצירוף הצילומים של המסמכים הנדרשים יש לשלוח בדואר אל: ועידת התביעות, ת"ד 29254 תל אביב, 6129201.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים