הקדמה:

ניצולי שואה העומדים בתנאי הזכאות המפורטים בהמשך, עשויים להיות זכאים לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות , המשולמת אחת לשלושה חודשים
החל מחודש ינואר 2020 גובה הקצבה עומד על 513 יורו בחודש (1,539 יורו לרבעון)
ועידת התביעות מעניקה ייעוץ חינם לבדיקת הזכאות של ניצולי השואה לקצבה זו
למידע נוסף ראו תוכניות הפיצויים, ועידת התביעות וכן תנאי הזכאות לקצבה מקרן סעיף 2 אתר ועידת התביעות באנגלית

קרן סעיף 2 היא אחת משלושת הקרנות הפעילות שבהן מטפלת ועידת התביעות מול ממשלת גרמניה להעברת פיצויים לניצולי השואה.

 • הקריטריונים לקבלת הפיצויים מתוקף קרן סעיף 2 נקבעים על-ידי ממשלת גרמניה, כאשר ועידת התביעות מנהלת משא ומתן מול ממשלת גרמניה באופן רציף על מנת להרחיב את הקריטריונים ולהגדיל את סכום הפיצויים המשולמים דרך קרן סעיף 2.
 • החל מחודש ינואר 2020 גובה הקצבה הנו 513 יורו לחודש (1,539 יורו לרבעון),., בתנאי שהם עומדים בתנאים שנקבעו.
  • החל מחודש ינואר 2019 ועד לחודש דצמבר 2019 גובה הקצבה עמד על 446 יורו לחודש (1,338 יורו לרבעון), כפי שמקבע רטרואקטיבית בחודש יולי 2019.
 • החל מחודש יוני 2014, ניצולים הזכאים לקצבה זו, זכאים גם לקצבת השלמה מהרשות לזכויות ניצולי השואה, עד לגובה התגמול המשולם לניצולים המקבלים תגמול מהאוצר לפי חוק נכי הרדיפות בנאצים. ניצולים שהוכרו על ידי הרשות כזכאים ל תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה יהיו זכאים לתגמול לפי הכנסה באופן מלא (ולא רק להשלמה עד לגובה תגמול זה) ובנוסף יהיו זכאים באופן מלא גם לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.
 • ערך זה עוסק בקצבה המשולמת על-ידי ועידת התביעות בלבד.
שימו לב
ב 01.01.2020 -עלתה הקצבה ל- 513 יורו לחודש, וב 01.01.2021- אמורה הקצבה לעלות ל-580 יורו לחודש
טיפ
כשיש תוספת בגובה הקצבה מועידת התביעות, התשלום של קצבת ההשלמה מהאוצר קטן, כיוון שהתוספת תקוזז מחישוב ההשלמה. התוספת תבוא לידי ביטוי אצל מקבלי קצבה השלמה מהאוצר המקבלים תגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה שכן הקצבה המשולמת על ידי ועידת התביעות לניצולים אלה, אינה מקוזזת מהקצבה המשולמת ע"י האוצר.

מי זכאי?

 • ניצולי שואה שהם תושבי מדינת ישראל, ובנוסף תושבי שאר העולם (למעט מדינות הגוש הסובייטי לשעבר), העומדים בכל התנאים הבאים:
  1. נרדפו על ידי הנאצים בתקופת השואה באחד או יותר מהדרכים הבאות:
   • שהות בגטו, מחנה ריכוז או מחנה עבודה -
    • שהו במחנה ריכוז או במחנה עבודה ליהודים (לרשימת המחנות המוכרים על-ידי ממשלת גרמניה, בשפה האנגלית, לחצו כאן) או
    • היו כלואים לפחות 3 חודשים בגטו כפי שהוגדר על ידי ממשלת גרמניה. לרשימת הגטאות המוכרים לחץ כאן.
    • שימו לב שבשנת 2016 ,2018 וב -2019 הכירו הגרמנים בערים חדשות בבולגריה ,באוקראינה-טרנסניסטריה ורומניה, כפי שמפורט בחשוב לדעת.
   • חיו בסתר לפחות 12 חודשים בתנאים לא אנושיים, ללא גישה לעולם החיצוני, בשטחים שכבשו הנאצים או במדינות בעלות ברית של הנאצים (השפעה נאצית).
   • חיו בסתר לפחות 4 חודשים (עד שנת 2017 נדרשו לפחת 6 חודשים) בתנאים לא אנושיים, ללא גישה לעולם החיצוני, בשטחים שכבשו הנאצים.
   • חיו בצורה לא חוקית בזהות בדויה או עם מסמכים מזוייפים למשך 12 חודשים לפחות בתנאים לא אנושיים, בשטחים שכבשו הנאצים או במדינות בעלות ברית של הנאצים (השפעה גרמנית).
   • חיו בצורה לא חוקית בזהות בדויה או עם מסמכים מזוייפים למשך לפחות 4 חודשים (עד שנת 2017 נדרשו לפחות 6 חודשים) בתנאים לא אנושיים, בשטחים שכבשו הנאצים.
   • שהו בעיר יאסי שברומניה לפחות שלושה חודשים בין 6 באוגוסט 1941 ל-23 באוגוסט 1944. למידע נוסף ראו:קצבה לניצולי שואה אשר שהו בעיר יאסי שברומניה.
  2. אינם מקבלים קצבה ממקור גרמני, כגון קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG) או תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. (גמלה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות אינה נחשבת קצבה ממקור גרמני ואינה מונעת את הזכאות לקבלת קצבה מקרן סעיף 2).
  3. הכנסתם אינה גבוהה מ- 173,200 ש"ח נטו לשנה ליחיד:
   • תקרת ההכנסה השנתית לזכאות לקבלת קצבה זו עומדת על סך 173,200 ש"ח נטו לשנה ליחיד - החל מיום 01.01.2020 תקרת ההכנסה עלתה ל- 49,850 דולר בשנה, אשר לפי שער החליפי שנקבע ע"י גרמניה שוות ערך ל- 173,200 ש"ח בשנה. (בעבר עמדה תקרת ההכנסה עמדה על 114,816 ש"ח).
   • החל מיום 01.10.2007, נלקחת בחשבון רק הכנסתו של מגיש הבקשה ללא הכנסת בן/בת זוגו.
   • תקרת ההכנסה מוגדרת כהכנסה שנתית נטו, לאחר ניכוי מסים והיא כוללת הכנסה מעבודה, ממשלח יד, מהשכרת דירה, מהשקעה או מריבית. לא נכללים בחישוב התקרה קצבאות ביטוח לאומי, פנסיה מעבודה או ביטוח מנהלים, פנסיות נכות או ביטוח חיים.
  4. שווי הנכסים בבעלות המבקש אינו עולה על 3,464,150 ש"ח -ממשלת גרמניה קבעה מגבלות על נכסים שיכולים להיות בבעלות מגיש הבקשה:
   • כדי לעמוד בתנאי הזכאות לקבלת קצבה זו תקרת שווי הנכסים אשר בבעלות המבקש, אינה עולה על 3,464,150 ש"ח- החל מיום 01.01.2020 תקרת הנכסים עלתה ל- 997,020 דולר אשר לפי שער החליפי שנקבע ע"י גרמניה שוות ערך ל- 3,464,150 ש"ח . (בעבר עמדה תקרת ההכנסה עמדה על 2,297,350 ש"ח).
   • הנכסים כוללים, בין השאר, מזומנים בבנק, שווי מניות וני"ע, כל רכוש שבבעלות הפונה ופדיון פוליסות ביטוח חיים.
   • רק שווי "נטו" של הנכסים יילקח בחשבון - כולל חובות, משכנתאות, מסים שנתיים בגין נכסים מסוימים אשר אמורים להיות מנוכים לשם קביעת שווי הנטו של הנכס.
   • השווי של הנכס שבו מתגורר הפונה לא יילקח בחשבון לצורך חישוב מגבלת הנכסים.
   • במקרה שמדובר בנכס משותף, רק החלק היחסי שבבעלות מגיש הבקשה יילקח בחשבון.
 • למידע נוסף ראו תנאי הזכאות לקצבה מקרן סעיף 2 אתר ועידת התביעות באנגלית.

זכאות של עוברים

 • גם מי שהיו עוברים בבטן אימם בשעה שהיא עברה רדיפה מוכרת, רשאים להגיש בקשה לקצבה מקרן סעיף 2.

ניצולי שואה שהיו כלואים במחנה ריכוז או מחנה או גדוד עבודה לתקופת של פחות מ-3 חודשים

 • ממשלת גרמניה וועידת התביעות הסכימו שבקשות מניצולי שואה שהיו כלואים במחנה ריכוז או מחנה או גדוד עבודה שהוכר על ידי משרד האוצר הגרמני לתקופת של פחות מ-3 חודשים ושאינם מקבלים קצבה שוטפת מה-BEG, קרנות ה -Länderhärtefonds מגרמניה, PRVG מברלין, OpferfürsorgG מאוסטריה, ממשרד האוצר בישראל, מקרן סעיף 2 וקרן מרכז ומזרח אירופה (CEEF), תוגשנה על ידי ועידת התביעות לבדיקה של משרד האוצר הגרמני לבדוק האם מקרים אלו הינם מקרי מצוקה מיוחדת. ניצולים אלו צריכים ליצור קשר עם ועידת התביעות.

תהליך מימוש הזכות

 1. העתק תעודת לידה.
 2. העתק תעודת נישואין.
 3. העתק מסמכים אחרים הקשורים לשינוי שם (אם רלוונטי).
 4. תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון) ואישור לגבי מגורי קבע (אם רלוונטי)
 5. מסמכים המוכיחים את הרדיפות שלך

גמלת השלמה מהרשות לזכויות ניצולי השואה

קצבה מקרן סעיף 2 וקצבה לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות

 • ניצולי שואה, יוצאי מחנות וגטאות שעלו לארץ לאחר 1953 , הזכאים לקצבה מקרן סעיף 2 זכאים גם לגמלה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות:
  • אם ועידת התביעות משלמת לניצול קצבה לפי קרן סעיף 2, ובנוסף זכאי הניצול לקצבה ליוצאי מחנות וגטאות מהרשות לזכויות ניצולי השואה, תקזז הרשות מגובה הקצבה של יוצאי מחנות וגטאות את גובה הקצבה המשולמת לניצול מקרן סעיף 2, ותשלם לניצול רק את ההפרש בין שתי הקצבאות האלו.
  • אם הניצול זכאי מהרשות לזכויות ניצולי השואה ל תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה ובנוסף משולמת לניצול גם קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, הרשות לא תקזז מהתגמול לפי הכנסה את הקצבה המשולמת מקרן סעיף 2, והניצול יהיה זכאי לשתי הקצבאות אלה במלואן.
 • ניתן להגיש בכל סדר ואף במקביל את התביעה לקצבה מקרן סעיף 2 לועידת התביעות ואת התביעה לקצבה ליוצאי מחנות וגטאות לרשות לזכויות ניצולי שואה. מועד הזכאות לקצבה מהרשות הנו מה-1 בחודש שבו תוגש הבקשה.
 • מומלץ כי ניצולים אשר שהו במחנות וגטאות ואינם עומדים בתנאי הזכאות של הקצבה מקרן סעיף 2, יבדקו את זכאותם לקצבה ליצואי מחנות וגטאות המשולמת ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה שכן בקצבה זו אין תנאי המתייחס למינימום זמן של שהות בגטאות או במחנות או תנאי המתייחס להיקף נכסים ולהכנסות.

תגמול לאלמן/נה של ניצול שואה אשר קיבל בחייו קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות

קצבה מקרן סעיף 2 אינה נחשבת כהכנסה לצורך קצבת הבטחת הכנסה וגמלת סיעוד

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100 מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


הרחבות ופרסומים