חלק מהרשויות המקומיות מקיימות תהליכי שיתוף ציבור במסגרת תהליכי קבלת החלטות
שיתוף הציבור מאפשר לתושבים לקחת חלק בקבלת ההחלטות ולהשפיע על ההחלטות המתקבלות ברשות


חלק מהרשויות המקומיות מקיימות תהליכים של שיתוף ציבור והתייעצות עם הציבור במסגרת תהליכי קבלת ההחלטות ברשות.

  • במסגרת תהליכי שיתוף הציבור, הרשות מציגה שאלה או נושא לדיון, והתושבים מוזמנים להביע את עמדתם ולקחת חלק בתהליכי קבלת ההחלטות.
  • תהליכי שיתוף הציבור יכולים להתקיים בדרכים שונות. לדוגמה: אתר אינטרנט ייעודי להתייעצות עם הציבור, קיום מפגשים וכנסים עם התושבים, הפצת סקרים ושאלונים דיגיטליים ועוד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • כל תושב שמעוניין להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות ברשות שבה הוא מתגורר.

דוגמאות לרשויות המקיימות תהליכים של שיתוף הציבור


ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים