שיתוף ציבור זו הדרך שלכם להיות מעורבים

תהליכי שיתוף ציבור מזמינים את הציבור לקחת חלק ולהיות מעורבים בדרכים שונות בתהליכי קבלת החלטות מול גורמי ממשל ושלטון מקומי. במסגרת שיתוף הציבור יש לכם הזדמנות להיות מעורבים ולהשפיע על איכות החיים בישראל. מנגנוני שיתוף ציבור גם מאפשרים להתעדכן בנעשה בזירות שונות ולקבל נגישות למקבלי החלטות ולגורמי מפתח בתחום שאתם רוצים להשפיע בו. ריכזנו כאן למענכם את המידע המלא על התהליכים השונים וכן על האתרים הרלוונטיים של גורמי ממשל ושלטון מקומי.

תכנון ובנייה

שיתוף ציבור ברשויות מקומיות

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים