תוספת סיכון היא תשלום הניתן לעובד שעבודתו כרוכה בסיכון
אין חובה בחוק לשלם תוספת סיכון, אולם במגזרים מסוימים קיימים הסכמים קיבוצים וצווי הרחבה המחייבים מעסיקים לשלם לעובדיהם תוספת זו
תוספת הסיכון מובאת בחשבון לצורך חישוב גובה הפנסיה למקבלי פנסיה תקציבית


תוספת סיכון היא תשלום הניתן לעובד שעבודתו כרוכה בסיכון, למשל עבודה עם חומרים מסוכנים או עבודה בסביבה מסוכנת.

מי זכאי?

  • עובדים שכירים.
  • מתן תוספת סיכון אינו מחויב על פי חוק. קיימים הסכמים קיבוצים וצווי הרחבה במגזרים שונים המחייבים מעסיקים לשלם לעובדיהם תוספת סיכון, למשל רופאים ואחיות במחלקות מסוימות ובתחומי התמחות מסוימים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי ומשולמת ישירות לשכר החודשי.

חשוב לדעת

  • תוספת הסיכון מובאת בחשבון כרכיב בלתי נפרד מהמשכורת בעת חישוב גובה הפנסיה, לה זכאי העובד עם פרישתו לגמלאות (למקבלי פנסיה תקציבית).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל