הקדמה:

תכנית כלל ארצית מציעה טיפולים לאימהות אסירות וילדיהן
לפרטים נוספים בדבר שיקום נשים אסירות ראו אתר הרשות לשיקום האסיר


תכנית טיפולית נותנת מענים מגוונים לאימהות אסירות ולילדיהן, ובכלל זה טיפול קבוצתי, טיפול זוגי (אם - ילד) וטיפול פרטני.

 • התכנית פועלת בצפון, במרכז ובדרום הארץ וכוללת:
  • טיפול דיאדי על הקשר אם – ילד
  • קבוצה לאימהות מרחוק בכלא
  • קבוצות לאימהות אסירות משוחררות וילדיהן
  • קבוצות העשרה לילדים
  • קבוצות טיפוליות לאימהות
  • הרצאות לאימהות בנושאי התמודדות עם הילדים בהקשר של מאסר האם
  • ימי עיון לאנשי המקצוע בנושא
  • סדנאות הסברה בכלא בנושא אימהות וילדיהן בצל המאסר

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על-מנת להשתתף בתכנית, יש לפנות ליועצת הרשות לשיקום האסיר בכלא.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים