תוכנית כלל ארצית מציעה טיפולים לאימהות אסירות וילדיהן


תוכנית טיפולית נותנת מענים מגוונים לאימהות אסירות ולילדיהן, ובכלל זה טיפול קבוצתי, טיפול זוגי (אם - ילד) וטיפול פרטני.

 • התוכנית פועלת בצפון, במרכז ובדרום הארץ וכוללת:
  • טיפול דיאדי על הקשר אם – ילד
  • קבוצה לאימהות מרחוק בכלא
  • קבוצות לאימהות אסירות משוחררות וילדיהן
  • קבוצות העשרה לילדים
  • קבוצות טיפוליות לאימהות
  • הרצאות לאימהות בנושאי התמודדות עם הילדים בהקשר של מאסר האם
  • ימי עיון לאנשי המקצוע בנושא
  • סדנאות הסברה בכלא בנושא אימהות וילדיהן בצל המאסר

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • כדי להשתתף בתוכנית, יש לפנות ליועצת הרשות לשיקום האסיר בכלא.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים