הקדמה:

חוק חינוך מיוחד מגדיר תלמיד עם צרכים מיוחדים כאדם בגיל 3 עד 21 שיש לו מוגבלות אחת או יותר המגבילה את רמת תפקודו
תלמיד עם צרכים מיוחדים זכאי לשירותי חינוך מיוחדים חינם באזור מגוריו
למידע נוסף ראו חוק חינוך מיוחד
שימו לב
ב-01.01.2019 נכנס לתוקף תיקון בחוק חינוך מיוחד שהחיל שינויים בהליך קביעת הזכאות וסל השירותים לתלמידים עם צרכים מיוחדים
  • בהתאם לתיקון, קביעת הזכאות של תלמידים עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים תעשה על-ידי ועדות זכאות ואפיון במקום ועדות ההשמה, כאשר ההורים רשאים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד ילדם (כולל האפשרות לשילוב בחינוך הרגיל).
  • כמו כן, צוות רב-מקצועי במוסדות החינוך מחליף את ועדות השילוב שפעלו לפני כן.
  • בשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019) השינוי יושם ברשויות המקומיות במחוז צפון (לרשימת הרשויות).
  • בשנת הלימודים תש"פ (2019-2020) התיקון יוחל בכל הארץ.

תלמיד עם צרכים מיוחדים על-פי חוק חינוך מיוחד הוא אדם בגילאי 3 עד 21 שיש לו מוגבלות אחת או יותר, המגבילה את תפקודו החל מרמת תפקוד גבוהה ועד רמת תפקוד נמוכה, כפי שמפורטות בתוספת השניה לחוק.

חקיקה ונהלים