חוק חינוך מיוחד מגדיר תלמיד עם צרכים מיוחדים כאדם בגיל 3 עד 21 שיש לו מוגבלות אחת או יותר המגבילה את רמת תפקודו
תלמיד עם צרכים מיוחדים זכאי לשירותי חינוך מיוחדים חינם באזור מגוריו
למידע נוסף ראו חוק חינוך מיוחד

תלמיד עם צרכים מיוחדים על-פי חוק חינוך מיוחד הוא אדם בגילאי 3 עד 21 שיש לו מוגבלות אחת או יותר, המגבילה את תפקודו החל מרמת תפקוד גבוהה ועד רמת תפקוד נמוכה, כפי שמפורטות בתוספת השנייה לחוק.

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים