הקדמה:

חוק חינוך מיוחד מגדיר תלמיד עם צרכים מיוחדים כאדם בגיל 3 עד 21 שיש לו מוגבלות אחת או יותר המגבילה את רמת תפקודו
תלמיד עם צרכים מיוחדים זכאי לשירותי חינוך מיוחדים חינם באזור מגוריו
למידע נוסף ראו חוק חינוך מיוחד
אזהרה
ב-01.01.2019 נכנס לתוקף תיקון בחוק חינוך מיוחד שהחיל שינויים בהליך קביעת הזכאות וסל השירותים לתלמידים עם צרכים מיוחדים

תלמיד עם צרכים מיוחדים על-פי חוק חינוך מיוחד הוא אדם בגילאי 3 עד 21 שיש לו מוגבלות אחת או יותר, המגבילה את תפקודו החל מרמת תפקוד גבוהה ועד רמת תפקוד נמוכה, כפי שמפורטות בתוספת השניה לחוק.

חקיקה ונהלים