עבור כל תלמיד בעל צרכים מיוחדים המשולב במסגרת החינוך הרגיל נבנית תוכנית חינוכית יחידנית המותאמת לצרכיו
במסגרת הכנת התוכנית מוזמנים ההורים והתלמיד להביע את דעתם לגבי התוכנית
על התוכנית לכלול את כל שירותי החינוך המיוחד שיינתנו לתלמיד במסגרת שעות השילוב
למידע נוסף ראו בפורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך


לכל תלמיד בעל צרכים מיוחדים, שמשולב במוסד חינוך רגיל, נקבעת תוכנית אישית (תוכנית חינוכית יחידנית - תח"י).

 • הצוות הרב-מקצועי של המסגרת החינוכית שבה לומד התלמיד (צוות המונה אנשי מקצוע בתחום החינוך, הטיפול, הייעוץ והאבחון) אחראי על קביעת התוכנית.
 • התוכנית כוללת מטרות ויעדים לימודיים לשנת לימודים אחת, והיא תגובש בהתאם לצורכי התלמיד ולתפקודו. היא תקבע מתוך מטרה לקדם את השתלבות התלמיד בגן או בכיתה, תוך מענה לצרכיו הייחודיים (צרכים חינוכיים, לימודיים, חברתיים, רגשיים, תקשורתיים, פיזיים וניהוליים).
 • התוכנית אמורה לכלול את כל שירותי החינוך המיוחד שיינתנו לתלמיד במסגרת שעות השילוב והיא נבנית בהתאמה לתוכנית הלימודים בכיתה הרגילה, תוך התחשבות ביכולותיו של התלמיד.
 • התוכנית תקבע לכל המאוחר עד סוף חודש אוקטובר.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • קביעת התוכנית האישית היא באחריות הצוות הרב-מקצועי. מחנכת הכיתה או מנהלת הגן ירכזו את התהליך בשיתוף הצוות הרב מקצועי כולל התלמיד והוריו, לצורך גיבוש התוכנית, מעקב אחר יישומה והערכה של התקדמות התלמיד.
 • בשלב תכנון התוכנית, יוזמנו התלמיד והוריו להשמיע את דבריהם.
 • לאחר גיבוש התוכנית יועבר להורים העתק של התוכנית.
 • באמצע שנת הלימודים תתקיים פגישת מעקב והערכה בשיתוף הצוות הרב-מקצועי הכולל את התלמיד ואת הוריו.
 • בסיום שנת הלימודים יקבלו הורי התלמיד מהגננת או ממחנך/ת הכיתה סיכום התוכנית, תוך ציון תפקודו של התלמיד בהתייחס ליעדי התוכנית, תובנות מיישום התוכנית והמלצות לשנת הלימודים הבאה.
 • אם בשנת לימודים קודמת נקבעה לתלמיד תוכנית אישית, המוסד ימשיך ליישם את התוכנית גם בשנה שאחריה, עד שתקבע לו תוכנית חדשה.

חשוב לדעת

 • תוכנית חינוכית יחידנית נבנית עבור תלמיד המשולב בכיתה רגילה במערכת החינוך הרגילה. לתלמידים הלומדים במערכת החינוך המיוחד או בכיתת חינוך מיוחד במערכת החינוך הרגילה תיבנה תוכנית לימודים אישית. למידע נוסף ראו תוכנית לימודים אישית (תל"א).
 • תוכניות המיועדות לתלמידים עם מוגבלות בשמיעה או בראייה יובאו לאישור מוקדם של הפיקוח המקצועי או של המדריכים המקצועיים בתחום זה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים