אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

מעסיקים המעוניינים להעסיק יותר מ-10 עובדים או יותר מ-30% מכלל העובדים שלהם בתקופת משבר הקורונה, צריכים להקפיד על התנאים המפורטים בדף זה
במקומות עבודה אלה המעסיק צריך למנות אדם שישמש כ"ממונה על ענייני קורונה", שתפקידו לוודא שבמקום העבודה נשמרים כל התנאים הללו
המעסיק צריך ליידע את עובדיו לגבי תנאים אלה באמצעות שילוט שיוצב במקום העבודה במקום בולט לעין
המנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה צריכים לחתום על הצהרה בדבר מחויבותם לשמירת התנאים הללו

ככלל, חלה הגבלה על מספר העובדים שניתן להעסיק בתוך מקום העבודה בתקופת משבר הקורונה.

 • החל מ-19.04.2020 מוגבל מספר העובדים ל-10 עובדים או ל-30% (לפי הגבוה מביניהם) מלבד מקומות עבודה מסוימים.
 • מעסיקים המעוניינים להעסיק במקום העבודה יותר מ-30% מהעובדים, צריכים להקפיד על התנאים המפורטים בדף זה, ואשר מכונים "התו הסגול".

רשימת התנאים

 1. המעסיק באותו מקום מוודא שהעובדים מקיימים את החובה לחבוש מסיכה.
 2. המעסיק אינו מאפשר לאדם שאינו חובש מסיכה להיכנס למבנה או לקבל שירות (אלא אם אותו אדם הוא ילד מתחת לגיל 7 או אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי לחבוש אותה או אינו יכול לכסות את הפה ואת האף).
 3. המעסיק דואג שבמקומות בולטים לעין במקום, כולל בכניסה אליו, ייתלו מודעות על חובת חבישת מסיכה.
 4. המעסיק דואג שבמערכת הכריזה (אם יש כזו) תוכרז הודעה על חובת חבישת המסיכה, וזאת לפחות פעם בחצי שעה.
 5. בטרם כניסה למקום העבודה, המעסיק או מישהו מטעמו שואל את כל אחד מהנכנסים למקום את השאלות האלה:
  • האם אתה משתעל?
  • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
 6. המעסיק לא מאפשר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל השאלות הנ"ל, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
 7. המעסיק מסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר, ולא מאפשר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 8. המעסיק מוודא שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם. במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, דואג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.
 9. המעסיק מוודא כי לכל עובד מוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר וטלפון קווי. המעסיק מוודא כי ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, עובר חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.
 10. אם העובדים בבית העסק מועסקים במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 11. בעבודה משרדית מבצע כל עובד את עבודתו בחדר קבוע, ובאותו חדר לא שוהים בו–זמנית מספר עובדים העולה על המספר כמפורט להלן, לפי העניין:
  • בחדר שגודלו עד 20 מטרים רבועים - 2 עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם.
  • בחדר שגודלו עולה על 20 מטרים רבועים - עד 5 עובדים או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם.
  • למרות זאת, ניתן לקיים בחדר פגישה מקצועית של עד 8 אנשים בחדר שגודלו עולה על 20 מטרים רבועים.
 12. אכילה או שתייה מתבצעת, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד.
 13. המעסיק קבע, לגבי עובדים שעל פי שיקול דעתו יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, מתכונת העסקה אשר תאפשר לעובדים אלה לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה, וזאת בכפוף לצורכי העבודה וליכולתו של המעסיק ליישם מתכונת עבודה כזו.
 14. המעסיק מנהל רישום, ככל האפשר באופן ממוחשב, של כל אלה:
  • מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה.
  • מספר התשאולים שביצע לנכנסים למקום (על שיעול, חום ומגע עם חולה קורונה), מדידות החום שביצע וכן מספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום העבודה בעקבות התשאול או מדידת החום.
 15. המעסיק מוודא כי כל עובד יעבוד, ככל האפשר, מול ספקים קבועים.
 16. אם המעסיק מפעיל שירות הסעות למקום העבודה וממקום העבודה, הוא משבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה.

חובות מעסיק המעוניין לעמוד בתנאי התו הסגול

 • במקומות עבודה שמעוניינים להעסיק יותר מ-30% מהעובדים, המעסיק צריך למנות אדם שישמש כ"ממונה על ענייני קורונה", שתפקידו לוודא שבמקום העבודה נשמרים כל התנאים הנ"ל.
 • המעסיק צריך ליידע את עובדיו לגבי התנאים הנ"ל באמצעות הצבת שילוט לעניין זה במקום העבודה במקום בולט לעין.
 • המנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה צריכים לחתום על הצהרה בדבר מחויבותם לשמירת התנאים הללו.
 • במקומות אלה המעסיק חייב למנוע כניסה או שהייה של עובד למקום העבודה, אם הימצאותו של העובד במקום העבודה תביא להפרת אחד התנאים המפורטים לעיל.

איסור אפליה בהחזרת עובדים מהחל"ת

 • למעסיק המחליט להחזיר לעבודה רק חלק מהעובדים אסור להפלות בין עובדיו בעת ההחלטה על החזרתם או אי החזרתם לעבודה, בשל גילם, מוצאם, מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, היותם משרתי מילואים, היותם הורים או בהריון או במהלך הפריה חוץ גופית או טיפולי פוריות, או בשל הגזע הדת הלאום או ארץ מוצאם, השקפתם או תמיכתם במפלגה כלשהי.
דוגמה
אסור למעסיק להעדיף להחזיר לעבודה עובדי יהודי בשל דתו ולהשאיר בחל"ת עובד שאינו יהודי, אסור למעסיק להעדיף להשאיר בחל"ת עובדת בהריון או אמא לילדים רק מהטעם הזה, או להעדיף להחזיר עבודה עובד שאינו משרת במילואים על פני עובד שנקרא למילואים

אישור מראש להארכת חל"ת לעובדות ועובדים מסוימים

 • במקרים מסוימים, מעסיק שבוחר לא להחזיר עובדים מסוימים לעבודה ולהאריך להם את החל"ת, חייב לקבל מראש אישור לכך מאת משרד העבודה.
דוגמה
 • עובדים לקראת הורות או לאחר לידה, כגון: עובדת בהריון, עובדים לקראת לידה או לאחריה, עובדים בטיפולי פוריות, עובדים לפני אימוץ או הבאת ילדים בהליך פונדקאות
 • עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות בתנאים מסוימים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים