קצבת זיקנה לנכה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

קצבת זיקנה לנכה משולמת למי שקיבלו קצבת נכות כללית לפני שהגיעו לגיל הפרישה
שיעורי הקצבה מעודכנים במקביל לעדכון שיעורי קצבת הנכות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

קצבת נכות כללית משולמת לזכאים עד לגיל הפרישה. לאחר שהגיעו לגיל הפרישה, מקבלי קצבת נכות כללית עוברים לקבל קצבת זיקנה במקום קצבת הנכות.

  • מי שסכום קצבת הזיקנה שהוא זכאי לה נמוך מהסכום שקיבל בקצבת הנכות, יקבל את קצבת הזיקנה בצירוף גמלת זיקנה לנכה (בגובה ההפרש שבין שתי הקצבאות).
  • קצבת הזיקנה לנכה מעודכנת בשיעורים ובמועדים שבהם מתעדכנים שיעורי קצבת הנכות.

עדכון סכומי הקצבה החל ממרץ 2018

  • בעקבות העלאת סכומי קצבת הנכות שתשולם במרץ 2018:
    • מי שעובר מקצבת נכות לקצבת זיקנה לנכה עד ל- 01.03.2018 יקבל תוספת לקצבה בסך 235 ש"ח.
    • מי שעובר מקצבת נכות לקצבת זיקנה לנכה מה- 02.03.2018 ואילך יקבל תוספת לקצבה בסך 470 ש"ח.
  • למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • מי שהיה זכאי להשלמת הכנסה ובשל עדכון סכום הקצבה אינו זכאי לה יותר, יוסיף להיות זכאי להטבות הניתנות מטעם גופים שונים למקבלי הבטחת הכנסה.

מי זכאי?

הטבות למקבלי קצבת זיקנה לנכה

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים