הקדמה:

‏תקנות הביטוח הלאומי (סיוע משפטי), תשל"ח - 1978‏ מסדירות את נושא הסיוע המשפטי למי שרוצה לערער בפני בית הדין לעבודה על החלטת המוסד לביטוח לאומי בעניינו.
התקנות קובעות כי:

 • לשכת סיוע משפטי תיתן שירות משפטי לכל אדם המבקשו, ללא תלות בגובה הכנסותיו.
 • הבקשה למתן שירות משפטי תוגש ללשכת הסיוע המשפטי שבתחום פעולתה נמצא מקום מגוריו של המבקש.
 • טופס הבקשה יימסר חינם בכל לשכת סיוע משפטי, בכל סניף של המוסד לביטוח לאומי ובמזכירות של כל בתי הדין האזוריים לעבודה.
 • השירות המשפטי יכלול:
  1. ייעוץ משפטי ועריכת מסמכים משפטיים.
  2. ייצוג בפני בית דין לעבודה.
  3. תשלום הוצאות הכרוכות במתן השירות המשפטי אשר נמצאו הכרחיות.

פרטי החוק

שם החוק:
‏תקנות הביטוח הלאומי (סיוע משפטי), תשל"ח - 1978‏

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח התקנות באדיבות אתר נבו.