מבוטחי קופות החולים שזקוקים למזון תרופתי/ייעודי שנמצא בסל הבריאות פטורים מתשלום מעבר לתקרה חודשית
חלק קטן מסוגי המזון התרופתי נחשבים כתרופות ולא כמזון ולכן התשלום עבורם לא נכלל בתקרת התשלום למזון תרופתי אלא בתקרת התשלום לתרופות לחולים כרוניים
מי שהוכרו על-ידי משרד הרווחה עשויים לקבל סיוע נוסף במימון המזון התרופתי
למידע רשמי ראו אתר כל הבריאות


למבוטחי קופות החולים נקבעה תקרת השתתפות עצמית ברכישת פריטי מזון תרופתי/ייעודי שכלולים בסל הבריאות.

 • מעבר לסכום שנקבע בתקרה, קופת החולים תספק לזכאים את פריטי המזון ללא תשלום.
 • חלק קטן מסוגי המזון התרופתי נחשבים כתרופות ולא כמזון ולכן התשלום עבורם לא נכלל בתקרת התשלום למזון תרופתי אלא בתקרת התשלום לתרופות לחולים כרוניים.
 • בנוסף לפריטים שנמצאים בסל הבריאות, יש מספר סוגי מזון שנמכרים במחיר מוזל (בסבסוד משרד הבריאות) וניתן לרכוש אותם בבתי מרקחת או בחנויות.
 • לרשימת פריטי המזון הייעודי שנקבעה להם תקרת תשלום ראו באתר כל הבריאות.

מי זכאי?

 • מבוטחי קופות החולים שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם זקוקים למזון תרופתי/ייעודי.
  2. סוג המזון נמצא בסל הבריאות בהתוויה למחלתם.
  3. המזון ניתן להם על-פי מרשם של רופא או של דיאטנית קלינית.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות אמורה להינתן באופן אוטומטי - מי שקיבלו מרשם למזון תרופתי שנמצא בסל לא יידרשו לשלם השתתפות עצמית מעבר לתקרה.
 • הזכאות תחושב אוטומטית בבתי המרקחת של הקופה ובבתי המרקחת שנמצאים בהסדר עם הקופה.

תקרות התשלום של קופות החולים השונות

 • הטבלה הבאה מפרטת את תקרות התשלום בקופות השונות, נכון לינואר 2024 (ניתן לוודא מהם הסכומים המעודכנים באתרי קופות החולים).
 • מומלץ בכל מקרה לפנות לקופות ולבדוק לגבי כל מזון תרופתי אם הוא נכלל ברשימה וכן מהו הכיסוי במסגרת השב"ן (שירותי בריאות נוספים).
קופת חולים סך התקרה החודשית למבוטח
שירותי בריאות כללית 783 ₪
קופת חולים לאומית 783.40 ₪
מכבי שירותי בריאות 752 ₪
קופת חולים מאוחדת 783.40 ₪

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים