הקדמה:

מבוטחי קופות החולים זכאים לפטור מתשלום עבור מזון תרופתי/ייעודי שבסל הבריאות, מעבר לתקרה חודשית שנקבעה להם
חלק קטן מסוגי המזון התרופתי נחשבים כתרופות ולא כמזון ולכן התשלום עבורם אינו נכלל בתקרת התשלום למזון תרופתי אלא בתקרת התשלום לתרופות לחולים כרוניים
למידע נוסף ראו באתר כל הבריאות


חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע תקרת השתתפות עצמית למבוטחי קופות החולים בתשלומים עבור מזון תרופתי/ייעודי שבסל הבריאות. החוק גם מפרט את פריטי המזון הייעודי שנקבעה להם תקרה.

  • מעבר לסכום הקבוע בתקרה, קופת החולים תספק למבוטחיה מזון תרופתי/ייעודי הכלול ברשימה ללא תשלום.
  • חלק קטן מסוגי המזון התרופתי נחשבים כתרופות ולא כמזון ולכן התשלום עבורם אינו נכלל בתקרת התשלום למזון תרופתי אלא בתקרת התשלום לתרופות לחולים כרוניים.
  • בנוסף לסוגי מזון תרופתי/ייעודי שנמצאים בסל הבריאות, יש מספר סוגי מזון שאינם בסל, אך נמכרים במחיר מוזל בסבסוד של משרד הבריאות, ואותם ניתן לרכוש בבתי מרקחת או בחנויות.
  • לרשימת פריטי המזון הייעודי שנקבעה להם תקרת תשלום, ראו באתר משרד הבריאות.

מי זכאי?

  • תושב המבוטח בביטוח בריאות ממלכתי, הזקוק למזון תרופתי/ייעודי, אם סוג המזון הוא בסל הבריאות בהתוויה למחלתו, והמזון ניתן לו על-פי מרשם של רופא או של דיאטנית קלינית.

תהליך מימוש הזכות

  • על-פי חוזר סמנכ"ל משרד הבריאות מס' 11/2012, החל מיום 01.05.2013 ימוחשבו התקרות, כך שבאופן אוטומטי, מבוטח המקבל מרשם למזון תרופתי שבסל לא יידרש לשלם השתתפות עצמית מעבר לתקרה.
  • הזכאות תחושב אוטומטית בבתי המרקחת של הקופה ובבתי המרקחת המצויים עם הקופה בהסדר למתן שירות למבוטחיה.

תקרות התשלום של קופות החולים השונות

  • הטבלה הבאה מפרטת את תקרות התשלום בקופות השונות, נכון למאי 2021 (ניתן לוודא מהם הסכומים המעודכנים באתרי קופות החולים).
  • מומלץ בכל מקרה לפנות לקופות ולבדוק לגבי כל מזון תרופתי אם הוא נכלל ברשימה וכן מהו הכיסוי במסגרת השב"ן (שירותי בריאות נוספים).
קופת חולים סך התקרה החודשית למבוטח
שירותי בריאות כללית 763 ש"ח
קופת חולים לאומית 763 ש"ח
מכבי שירותי בריאות 736 ש"ח
קופת חולים מאוחדת 763 ש"ח

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים