תרומות מיוחדות הן תרומות איברים מן החי באחד המקרים הבאים: התורמים אינם תושבי ישראל; התרומה אינה לנתרם מסוים; השתלה מוצלבת של כליה
תרומות מיוחדות טעונות אישור של ועדת הערכה מרכזית
  • תרומת איברים מיוחדת היא תרומה מתורם חי בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. תרומה של תורם שאינו תושב ישראל;
  2. תרומת איבר לאדם לא מסוים;
  3. השתלת כליה מוצלבת מתורם חי.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.