השתלה מוצלבת מיועדת עבור מי שמעונין לתרום כליה לקרוב משפחתו, אך אין ביניהם התאמה רפואית
בהליך זה, כליה של קרוב משפחה של מושתל א' מושתלת בגופו של מושתל ב', ובמקביל מושתלת כליה של קרוב משפחה של מושתל ב' בגופו של מושתל א'
אסור למושתל לתת תמורה לתורם, ואסור לתורם לקבל תמורה כלשהי בעבור תרומת האיבר
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


השתלת כליה מוצלבת היא הליך השתלה של כליה מגופו של קרוב משפחתו של מועמד להשתלה בגופו של נתרם אחר, והשתלה מקבילה של כליה מגופו של קרוב משפחתו של הנתרם בגופו של המועמד להשתלה.

דוגמה
א' ו-ג' הם קרובי משפחה. א' נזקק לתרומת כליה ו-ג' מעוניינת לתרום לו, אך אין ביניהם התאמה רפואית.

ב' ו-ד' הם קרובי משפחה. ב' נזקקת לתרומת כליה ו-ד' מעוניין לתרום לה, אך אין ביניהם התאמה רפואית.
בין א' ל-ד' ובין ב' ל-ג' יש התאמה רפואית.

בהליך של השתלת כליה מוצלבת, ג' תתרום כליה לב' ו-ד' יתרום כליה ל-א'.
 • כאשר אדם מוכן לתרום כליה לקרוב משפחתו, הזקוק להשתלה, אך מסתבר שהשניים אינם מתאימים מבחינה רפואית, יכול אותו קרוב משפחה הזקוק להשתלה להירשם לתוכנית חילופים לאומית לתורמי כליה חיים של המרכז הלאומי להשתלות.
 • התוכנית מתבססת על תרומת כליה מקרובו של המועמד להשתלה לנתרם אחר, במקביל לתרומת כליה מקרובו של אותו נתרם למועמד. זאת כאשר נמצא התאמה רפואית לביצוע ההשתלות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • התוכנית מיועדת למועמדים להשתלת כליה, שאחד מקרובי משפחתם מוכן לתרום להם כליה, אך התרומה לא יכולה להתבצע ביניהם בשל אחת מהסיבות הבאות:
  • אי התאמה בין סוג דם של המועמד לסוג דם של התורם.
  • הימצאות נוגדנים לכליית התורם, בדמו של המועמד להשתלה.
 • חשוב: לתוכנית זכאי להצטרף כל מועמד להשתלת כליה, שיש לו תורם קרוב משפחה, כולל מטופלי דיאליזה וחולים באי ספיקת כליות, שעדיין לא החלו בטיפולי דיאליזה.

למי ואיך פונים

 • בשלב הראשון ובטרם יודעים התורם וקרובו המיועד להשתלה על אי התאמתם, יגישו השניים בקשה לתרומת איבר מאדם לקרוב משפחתו.
 • למידע על הליך הבקשה ראו תרומת איבר לקרוב משפחה.
 • לאחר שהתקבלה תשובה שלילית בשל חוסר התאמתם, יש לפנות אל הרופא הנפרולוג המטפל בהם כדי שיפנה אותם אל התוכנית.

שלבי ההליך

 • יש להירשם לתוכנית באמצעות הרופא הנפרולוג המטפל.
 • יש למלא את טופסי הרישום של הזוג (מועמד ותורם).
 • הרופא דואג להעברת הטפסים אל המרכז הרפואי בו המועמד בוחר לעבור את ניתוחי ההשתלה, לצורך השלמת פרטים.
 • טופס מיוחד של הזוג מועבר אל המרכז הלאומי להשתלות.
 • הפרטים מוכנסים למאגר המידע של המרכז הלאומי להשתלות, המכיל זוגות אחרים של מועמד ותורם בני משפחה שאינם תואמים.
 • אחת ל- 3 חודשים, או כשמצטברים לפחות 30 זוגות, מתבצעת הצלבה ממוחשבת בין המועמדים לתורמים במאגר. תוכנת מחשב מיוחדת מבצעת הצלבות ומוצאת התאמות בין תורמים לבין מועמדים להשתלה מזוגות אחרים. הצלבה זו יוצרת צמדים חדשים של מועמד ותורם, שאינם בני משפחה, אך יש ביניהם התאמה הנדרשת להשתלה.
 • מועמד להשתלה שנמצא לו תורם מתאים מזוג אחר, יקבל מיד הודעה ויזומן לבית החולים שבו הוא רשום כמועמד, לביצוע בדיקות התאמה סופיות עם התורם החדש, ולקבלת האישור הסופי להשתלה.
 • שני ניתוחי ההשתלה יבוצעו במקביל.
שימו לב
השתלות איברים כלולות בסל הבריאות
 • הרחבות לסל הבסיסי ניתנות במסגרת הביטוחים המשלימים של קופות החולים. למידע נוסף ראו באתר כל הבריאות.
 • בנוסף, ישנם ביטוחי השתלות במסגרת ביטוחי בריאות פרטיים (תוכלו לבדוק באתר הר הביטוח אם אתם מבוטחים בביטוח בריאות פרטי ומה כלול בו).

חזרה מההסכמה לתוכנית

 • עד לביצוע ההשתלה ניתנת האפשרות לחזור מההסכמה - ההצטרפות לתוכנית החילופים אינה מחייבת את התורם לתרום כליה ואת המועמד לקבל השתלה.

המידע הרפואי בתוכנית

 • הסכמה להשתתף בתוכנית מהווה הסכמה לכך שהמידע הרפואי של הזוג (החולה ובן משפחתו) יוכנס למאגר נתונים ממוחשב של המרכז הלאומי להשתלות, ומשם יועבר בעילום שם לתוכנת המחשב המאתרת צמדים מתאימים.
 • המידע יכיל את שם המועמד, תאריך הלידה, הקשר המשפחתי בין התורם והמועמד להשתלה, סוג דם, תוצאות של סיווג רקמה, טיפול תרופתי ופרטים רלוונטים נוספים.
 • המידע יישמר במרכז הלאומי להשתלות ללא הגבלת זמן או עד שהמועמדות מתבטלת לפי בקשת החולה או התורם שלו.
 • סודיות המידע ופרטיותו מאובטחים על-ידי מערכות מיוחדות של משרד הבריאות.

איסור קבלת תמורה או מתן תמורה עבור תרומת איבר

 • אסור לתורם ולכל אדם אחר לקבל או לתת תמורה עבור תרומת איברים (בין אם תרומת האיברים נעשית בחייו של התורם ובין אם היא נעשית לאחר מותו).
 • למרות זאת, מותר לתת ולקבל את התמורות הבאות, שלא ייחשבו לתמורות אסורות:

חשוב לדעת

 • ההצטרפות לתוכנית אינה כרוכה בתשלום כלשהו.
 • אם המועמד להשתלה נמצא ברשימת ההמתנה הארצית להשתלה מתורם מת, ההצטרפות לתוכנית החילופים אינה מוציאה אותו מהרשימה. המועמד נשאר ברשימה ואינו מאבד את תורו. רק בשלב בו התבצעה ההצלבה והמועמד וקרובו משויכים לצמד חדש, הוא יוצא באופן זמני מהרשימה, עד להשלמת הבדיקות.
 • למידע נוסף ניתן לפנות למרכז הלאומי להשתלות - אדי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.