עולים חדשים יוצאי אתיופיה עשויים להיות זכאים לסיוע במימון חלק מהוצאות החינוך הקשורות ללימודים בבית הספר
הכסף מיועד לרכישת ציוד לימודי, רכישת ספרי לימוד, מימון "סל תרבות", טיולים ואירועים שונים הממומנים בדרך כלל על-ידי ההורים


הלימודים בבתי הספר כרוכים בהוצאות רבות שמשפחות של תלמידים יוצאי אתיופיה עשויות להתקשות במימונן.

 • כדי לאפשר השתלבות ראויה בבתי הספר הוחלט על סיוע במימון חלק מהוצאות החינוך כגון: רכישת ספרי לימוד, רכישת ציוד לימודי (קלמר, מכשירי כתיבה וכד'), מימון "סל תרבות", טיולים ואירועים שונים, הממומנים בדרך כלל על-ידי ההורים.
 • תשלום הוצאות חינוך אלו עבור תלמידים עולים חדשים, נקרא "אגרת חינוך" או "סל קליטה".

מי זכאי?

הוצאות החינוך שאגרת החינוך מיועדת לסייע במימונן

 • הכסף מיועד לצרכים הבאים:
  • רכישת ספרי לימוד.
  • רכישת ציוד לימודי (קלמר, מכשירי כתיבה וכדומה).
  • מימון "סל תרבות".
  • טיולים ואירועים שונים הממומנים בדרך כלל על-ידי ההורים.

תהליך מימוש הזכות

 • אגרת החינוך אמורה להיות משולמת באופן אוטומטי על-ידי המוסד החינוכי.
 • מקורו של המימון הוא ממשלתי והוא מגיע לבתי הספר דרך הרשויות, או באמצעות הבעלויות על בתי הספר.
 • אם נגבה כסף מן ההורים לפני קבלת אגרת החינוך (סל הקליטה) עבור תלמיד ונותרה יתרה לזכות התלמיד, על מנהל בית הספר להעביר את הסכום המתאים להורים.

כרטיס מעקב

 • מנהלי בתי-הספר, אחראים על ניהול מעקב קפדני באמצעות כרטיס מעקב, לגבי כל תלמיד שעבורו התקבלה אגרת חינוך (סל קליטה).
 • ההורים אמורים לחתום בכרטיס המעקב, עבור כל תשלום שניתן להם וכך לעקוב אחר יתרת הכסף, שהם זכאים עבור הוצאות החינוך השונות.
 • כל הוצאה מאגרת החינוך תאושר ותירשם על-ידי הגורם המתאים בבית-הספר.
 • כרטיס המעקב יישאר במזכירות בית-הספר, לשם ביקורת במהלך השנה, על-ידי משרד החינוך.

מודעות לגבי הזכאות במוסד החינוכי

 • בידי מפקחי/מרכזי קליטת תלמידים עולים במחוזות תימצאנה רשימות שמיות של התלמידים הזכאים שעבורם הועברו הכספים לבתי-הספר.
 • מנהלי בתי הספר יידעו את הורי התלמידים הזכאים לכך על אודות קבלת הכסף ועל יעדיו וכן על פירוט הוצאת הכספים.
  • על-פי המלצת משרד החינוך, רצוי שיידוע ההורים ייעשה באמצעות הכתוב בשפת אמם.
 • דרך נוספת לדעת לגבי זכאות התלמידים העולים היא, על-ידי פנייה למפקחי/ מרכזי קליטת תלמידים עולים במחוז.

סכום תשלום אגרת החינוך (סל הקליטה) עבור תלמידים עולים מאתיופיה לשנת הלימודים התשע"ט

 • סכום סל הקליטה עבור כל תלמיד/ה שנמצא/ה זכאי/ת נקבע לפי תאריך העלייה לארץ:
  • עבור תלמידים עולים ותיקים שעלו לישראל בין 01.01.2002–31.12.2014 - 400 ₪.
  • עבור תלמידים עולים חדשים שעלו לישראל בין 01.01.2015–31.8.2018 - 800 ₪.

חשוב לדעת

 • מנהלי בתי הספר מחויבים ליידע את הורי התלמידים הזכאים לאגרת החינוך על אודות קבלת הכסף ועל יעדיו וכן על פירוט הוצאת הכספים.
 • על הורים לתלמידים הזכאים לאגרת החינוך שלא קיבלו את אגרת החינוך (או שאינם יודעים האם ילדיהם זכאים לאגרת החינוך) לפנות למנהל המוסד החינוכי בבקשה לקבל פרטים לגבי תנאי הזכאות וגובה הסיוע.
 • לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למפקחי/ מרכזי קליטת תלמידים עולים במחוזות השונים - ראו נספח ב בחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ב/10 מיום 01.06.2012.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים