הקדמה:

סעיף 11 לחוק זכויות התלמיד קובע כי אין לפגוע בתלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו, לרבות באמצעות ענישה, מניעת תעודת בגרות או מניעת השתתפות במבחנים
פגיעה בתלמיד על רקע אי תשלום כספים על-ידי הוריו הינה עבירה על החוק, המאפשרת הגשת תביעה לבית המשפט


סעיף 11 לחוק זכויות התלמיד קובע כי אין לפגוע בתלמיד בשל מעשה או מחדל (הימנעות ממעשה) של הוריו, לרבות בשל אי תשלום של כספים על-ידי ההורים.

 • האיסור לפגוע בתלמיד מגן עליו מפני פגיעה בכבודו ומונע את אפלייתו על בסיס כלכלי או בסיס אחר, במקרים בהם הוריו לא שילמו לבית הספר תשלומים שונים.
 • הוראה זו מונעת מבתי הספר לפגוע בתלמיד במטרה להפעיל לחץ על הוריו לשלם תשלומים שונים.
 • פגיעה של מוסד חינוכי בתלמיד על רקע מעשי הוריו הינה עבירה על החוק, המאפשרת הגשת תביעה כנגד המוסד החינוכי לבית-המשפט.

מי זכאי?

 • כל התלמידים במוסדות החינוך (לסוגיהם השונים) זכאים לכך שלא יפגעו בהם בשל מעשי הוריהם, באופן אוטומטי, החל מרגע השתייכותם למוסד החינוכי.

פגיעה אסורה בתלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו

 • חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ג/3(א) מיום 01.11.2002 מציין מספר מקרים אפשריים (ייתכנו עוד מקרים), המהווים פגיעה אסורה בתלמיד, כאשר הם נעשים בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו:
  • הוצאת תלמיד מהכיתה או הרחקתו מהלימודים.
  • מניעת התלמיד מלגשת לבחינות פנימיות בבית הספר.
  • מניעת התלמיד מלגשת לבחינות בגרות או בחינות גמר שהכסף עבורן שולם, בשל חובות כספיים אחרים של הוריו לבית הספר.
  • עיכוב כניסת ילדים לגן או תלמידים לבית הספר בגלל אי-תשלום מסים ואגרות עירוניות.
  • מניעת מסירת תעודת שליש, תעודת סוף שנה או תעודת גמר בגין אי-תשלום.
  • עיכוב תעודת בגרות (ראו גם חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"א/6 מיום 01.02.2011).

תהליך מימוש הזכות

 • האיסור על פגיעה בתלמיד בשל מעשי הוריו מחייב את מוסדות החינוך הממלכתיים, ממלכתיים דתיים, והאקסטרניים הפרטיים באופן אוטומטי.
 • במקרה של פגיעה בתלמיד בשל מעשי הוריו ניתן לפנות לאגף א' לפניות ותלונות הציבור בדרכים הבאות:
  • מוקד שירות חינוך: 1-800-25-00-25
  • פקס: 02-5602390
  • דוא"ל לפניות ובקשות למידע: info@education.gov.il.
  • דוא"ל להגשת תלונות: tluna@education.gov.il.
  • דואר: אגף א' לפניות ותלונות הציבור, משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים 91911.
 • תלמיד המעוניין להתלונן על פגיעה בשל מעשי הוריו יכול לפנות לקו הפתוח לפניות תלמידים במשרד החינוך, בדרכים הבאות:
  • טלפון: 1-800-222-003, 02-5602538, 02-5602539
  • פקס: 02-5603754
  • דוא"ל: kav_patuach@education.gov.il.
  • דואר: "קו הפתוח לפניות תלמידים", משרד החינוך, ירושלים 91911.

חשוב לדעת

 • בהתאם להנחיות משרד החינוך, אין למנוע מתלמיד שירותים או השתתפות בפעילויות (טיולים, מסיבות וכו'), גם אם ההורים לא שילמו עבורן (בלי קשר לסיבה שבגינה לא שילמו). למידע נוסף ראו תשלומי רשות במערכת החינוך.

פסקי דין

 • לערך מורחב בנושא פסקי דין בחינוך לחץ כאן.

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע בחינוך לחץ כאן.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים