אין לפגוע בתלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו, לרבות באמצעות ענישה, מניעת תעודת בגרות או מניעת השתתפות במבחנים
פגיעה בתלמיד על רקע אי תשלום כספים על-ידי הוריו הינה עבירה על החוק, המאפשרת הגשת תביעה לבית המשפט


אין לפגוע בתלמיד בשל מעשה או מחדל (הימנעות ממעשה) של הוריו, לרבות בשל אי תשלום של כספים על-ידי ההורים.

 • האיסור לפגוע בתלמיד מגן עליו מפני פגיעה בכבודו ומונע את אפלייתו על בסיס כלכלי או בסיס אחר, במקרים בהם הוריו לא שילמו לבית הספר תשלומים שונים.
 • הוראה זו מונעת מבתי הספר לפגוע בתלמיד במטרה להפעיל לחץ על הוריו לשלם תשלומים שונים.
 • פגיעה של מוסד חינוכי בתלמיד על רקע מעשי הוריו הינה עבירה על החוק, המאפשרת הגשת תביעה כנגד המוסד החינוכי לבית-המשפט.

מי זכאי?

 • כל התלמידים במוסדות החינוך (לסוגיהם השונים) זכאים לכך שלא יפגעו בהם בשל מעשי הוריהם, באופן אוטומטי, החל מרגע השתייכותם למוסד החינוכי.

פגיעה אסורה בתלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו

 • חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ג/3(א) מיום 01.11.2002 מציין מספר מקרים אפשריים (ייתכנו עוד מקרים), המהווים פגיעה אסורה בתלמיד, כאשר הם נעשים בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו:
  • הוצאת תלמיד מהכיתה או הרחקתו מהלימודים.
  • מניעת התלמיד מלגשת לבחינות פנימיות בבית הספר.
  • מניעת התלמיד מלגשת לבחינות בגרות או בחינות גמר שהכסף עבורן שולם, בשל חובות כספיים אחרים של הוריו לבית הספר.
  • עיכוב כניסת ילדים לגן או תלמידים לבית הספר בגלל אי-תשלום מסים ואגרות עירוניות.
  • מניעת מסירת תעודת שליש, תעודת סוף שנה או תעודת גמר בגין אי-תשלום.
  • עיכוב תעודת בגרות (ראו גם חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"א/6 מיום 01.02.2011).

תהליך מימוש הזכות

 • האיסור על פגיעה בתלמיד בשל מעשי הוריו מחייב את מוסדות החינוך הממלכתיים, מוסדות החינוך הממלכתיים דתיים ומוסדות החינוך האקסטרניים הפרטיים באופן אוטומטי.
 • במקרה של פגיעה בתלמיד בשל מעשי הוריו ניתן לפנות לאגף א' לפניות ותלונות הציבור בדרכים הבאות:

חשוב לדעת

 • על-פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך אין למנוע מתלמידים השתתפות בפעילויות בשל אי תשלום עקב קשיים כלכליים. במקרה של הורים שלא שילמו עבור פעילות רשות כלשהיא (שלא עקב בעיה כלכלית) לא ישותף התלמיד באותה פעילות. עם זאת, על-פי הנחיות מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות במשרד החינוך מחודש מרץ 2016, אין למנוע מתלמיד שירותים או השתתפות בפעילויות (טיולים, מסיבות וכו'), גם אם ההורים לא שילמו עבורן (בלי קשר לסיבה שבגינה לא שילמו). למידע נוסף ראו תשלומי רשות במערכת החינוך.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע בחינוך לחץ כאן.

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • לערך מורחב בנושא פסקי דין בחינוך לחץ כאן.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים