הקדמה:

משרד החינוך מממן סייעת שנייה לגני ילדים בגילאי 4-3, שלומדים בהם לפחות 30 תלמידים
אסור לגבות מההורים תשלום עבור העסקת הסייעת
למידע נוסף ראו אתר משרד החינוך


במסגרת רפורמת הגיל הרך, מתקצב משרד החינוך העסקת סייעת שנייה בגני ילדים שלומדים בהם לפחות 30 ילדים בגילאי 4-3.

  • הסייעת השנייה אינה מחליפה את הסייעת הראשונה, אלא מתווספת עליה.
  • על הרשות המקומית או הבעלות על הגן (בחינוך המוכר שאינו רשמי) להעסיק את הסייעת בהיקף של מלוא שעות פעילות הגן, לפחות ב-5 ימים בשבוע (לא כולל היום הקצר), ולא יותר ממשרה מלאה.

מי זכאי?

  • ילדים בגילאי 4-3 הלומדים בגני ילדים רשמיים ובגנים מוכרים שאינם רשמיים, בתנאי שבגן לומדים לפחות 30 ילדים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת לילדים באופן אוטומטי (בכפוף לכך שהגן והבעלות של הגן עומדים בתנאי הסף שקבע משרד החינוך לתקצוב הסייעת השנייה).

חשוב לדעת

  • משרד החינוך מתקצב סייעת שנייה עד 100% משרה, ב-5 ימים בשבוע בלבד (לא כולל היום הקצר). אם הרשות המקומית או הבעלות של הגן מעוניינות להעסיק סייעת שניה ביום הקצר - עליהן לממן את עלות הסייעת מתקציבן.
  • חל איסור לגבות מההורים תשלום בגין העסקת הסייעת.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים