חוק לימוד חובה קובע כי כל ילד מגיל 3 חייב ללמוד במוסד חינוכי מוכר
הורים לילדים בגילאי 5-3 יכולים לבקש אישור להשאיר את ילדיהם בבית או בגנים פרטיים שאינם מוכרים על-ידי משרד החינוך


חוק לימוד חובה קובע שילדים החל מגיל 3 חייבים ללמוד במוסד חינוכי מוכר.

 • הורים לילדים בגילאי 5-3 שמעוניינים להשאיר את ילדם בבית או בגן פרטי שאינו מוכר, יכולים להגיש בקשה לאישור חריג לפטור מחוק לימוד חובה.

מי זכאי?

 • הורים לילדים בגילאי 5-3.

תהליך מימוש הזכות

 • הורים לילדים בגילאי 5-3 המעוניינים שילדיהם ימשיכו בלימודים בגנים פרטיים שאינם מוכרים על ידי משרד החינוך או ימשיכו לשהות בבית, צריכים להגיש בקשה לאישור חריג לפטור מחוק לימוד חובה.
 • את הבקשה יש להגיש בכתב לוועדת חריגים באגף לחינוך קדם יסודי, באמצעות המפקחת על גני הילדים ביישוב בו מתגוררים.
 • לבקשה יש לצרף הצהרה של ההורים או חוות דעת של גננת על אחת או יותר מהנסיבות המיוחדות הבאות:
  • ילדים צעירים, שעם הכניסה העתידית לגן עדיין לא ימלאו להם 3 (ילידי אוקטובר עד סוף דצמבר).
  • ילדים שלדעת ההורים או הגננת קצב התפתחותם המוטורית, השפתית או הרגשית איטי יחסית לבני גילם, ושהסתגלותם לשינויים קשה (אין הכוונה לילדים המאובחנים עם עיכוב התפתחותי).
  • ילדים שעדיין לא נגמלו מחיתולים או מהזדקקות לשינה בצהריים.

חשוב לדעת

 • הורים לילדים בגיל לימוד חובה המבקשים להקנות לילדיהם חינוך ביתי, צריכים להגיש בקשה לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי. אישור לחינוך ביתי ניתן לשנה אחת בלבד, וניתן להאריכו מדי שנה. למידע על חינוך ביתי ראו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים