מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

פורטל זה מרכז את המידע הנוגע לזכויותיהם של ילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) מגדיר אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית כאדם שמחמת חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כושרו השכלי, מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לטיפול.
אחד מתוך כל 200 תינוקות נולד עם מוגבלות שכלית. בישראל חיים כיום, לפי ההערכה, כ-40,000 אנשים עם המוגבלות.
האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה אחראי על איתור, אבחון וטיפול באנשים עם מוגבלות זו ובמשפחותיהם. האבחון וקביעת דרכי הטיפול נעשים על ידי ועדת אבחון של משרד הרווחה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים