נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם פגיעה בראייה בשיעור 100% לפחות זכאים לקבל אביזרים וציוד עזר (מקל הליכה, מכונת כתיבה ברייל ועוד)
מי שהוכרה להם דרגה 100%+ (מיוחדת) על פגיעה בראייה זכאים לקבל גם מסלול הליכה, אופני טנדם וכפתור מצוקה


נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם פגיעה בראייה בשיעור 100% לפחות זכאים לאביזרי עזר שונים.

דוגמה
 • מקל נחייה, זכוכית מגדלת ועזרי ראייה
 • מכונת כתיבה ברייל ומחשבון מיוחד
 • קופסאות לתרופות, משקל אדם דובר בקול ואביזרי מטבח
 • שעונים, משחקים ועוד

מי זכאי?

 • מי שהוכרה להם פגיעה בראייה בשיעור 100% לפחות.

תהליך מימוש הזכות

היקף הסיוע

 • ההטבה לגבי האביזרים השונים היא חד-פעמית.
 • על רכישת משחקים מקבלים החזר אחרי שמגישים קבלות מקור:
  • החזר ראשוני בסכום של עד 600 ₪.
  • החזר שנתי בסכום של עד 300 ₪.

תיקונים

 • אם נדרש תיקון לאביזר יש לפנות למרכז לעיוור.
 • לתיקון מסלול הליכה או אופני טנדם יש לפנות לספק.
 • אביזר שלא ניתן לתיקון יוחלף בחדש.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים